Johanna Eskeli

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Johanna Eskeli toimii puheterapeuttina Oulun seudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen työskennellyt puheterapeuttina kunnallisella ja yksityisellä puolella. Minulla on monipuolista kokemusta lasten puheen ja kielen kehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta. Aikuisasiakkaista osaamista on kertynyt afasian ja dysartrian arvioinnista ja kuntoutuksesta.

Aiemmin opiskelemani kuntoutuksen ohjaajaopinnot sekä psykologian perusopinnot ovat antaneet minulle kokonaisvaltaista osaamista kuntouttavasta työstä. Lisäksi ohjaajana toimiminen useissa erilaisissa lasten harrastustoimissa on antanut minulle monipuolista kokemusta lasten kanssa toimimisesta.

Työni ohella olen käynyt lisä- ja täydennyskoulutuksia liittyen mm. lasten änkytykseen, puhemotorisiin ongelmiin, puhetta tukeviin keinoihin sekä kuntoutusmenetelmiin, jotka soveltuvat mm. autistisille.

KOULUTUS

Puheterapeutti, FM 2011

Kuntoutusohjaus ja -suunnittelu (AMK) 100op
Psykologian perusopinnot 15ov
Lasten änkytyskoulutus
Kosketusvihjeet käyttöön! – Peruskurssi puheterapeuteille
Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla
Lasten äänteellisten pulmien koulutus
Kuvien käyttö puheterapiassa
PRT (Pivotal response treatment) menetelmän koulutus
Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin
GAS (Goal Attainment Scaling), sisäinen koulutus
Picture Exchange Communication System (PECS)
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -Workshop