Takaisin

Johanna Eskeli

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi

Palvelut

Erikoisalat ja pätevyydet

 • Autismin kirjon häiriöiden kuntoutus
 • CP-vammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kela lääkinnällinen kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kielellisten erityisvaikeuksien kuntoutus
 • Kuvakommunikointi
 • Neurologisten sairauksien kuntoutus
 • Neuropsykiatristen häiriöiden kuntoutus
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Suun motoriikan kuntoutus
 • Tukiviittomat
 • Vuorovaikutuksien pulmien kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Johanna Eskeli toimii puheterapeuttina Oulun seudulla.

Olen työskennellyt puheterapeuttina kunnallisella ja yksityisellä puolella. Minulla on monipuolista kokemusta lasten puheen ja kielen kehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta. Aikuisasiakkaista osaamista on kertynyt afasian ja dysartrian arvioinnista ja kuntoutuksesta.

Aiemmin opiskelemani kuntoutuksen ohjaajaopinnot sekä psykologian perusopinnot ovat antaneet minulle kokonaisvaltaista osaamista kuntouttavasta työstä. Lisäksi ohjaajana toimiminen useissa erilaisissa lasten harrastustoimissa on antanut minulle monipuolista kokemusta lasten kanssa toimimisesta.

Työni ohella olen käynyt lisä- ja täydennyskoulutuksia liittyen mm. lasten änkytykseen, puhemotorisiin ongelmiin, puhetta tukeviin keinoihin sekä kuntoutusmenetelmiin, jotka soveltuvat mm. autistisille.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2011

Kuntoutusohjaus ja -suunnittelu (AMK) 100op
Psykologian perusopinnot 15ov
Lasten änkytyskoulutus
Kosketusvihjeet käyttöön! – Peruskurssi puheterapeuteille
Aitoon vuorovaikutukseen vaihtoehtoisesti kommunikoimalla
Lasten äänteellisten pulmien koulutus
Kuvien käyttö puheterapiassa
PRT (Pivotal response treatment) menetelmän koulutus
Kipinää ja käytännönideoita kuvakommunikointiin
GAS (Goal Attainment Scaling), sisäinen koulutus
Picture Exchange Communication System (PECS)
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -Workshop
Leikki lapsen kehityksen tukena
Keskittyminen kuntoutuksen perusedellytyksenä
Pintaa syvemmälle- Sukelluksia kertovaan kielenkäyttöön

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Kiviniemi-Pulli

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Anna-Mari Lämsä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Anne Kiviranta

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Takaisin