Johanna Naamanka

Tiimivastaava, Puheterapeutti, Etäkuntoutuksen projektityöntekijä

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Tampere

Johanna työskentelee Tampereella tiimivastaavana ja puheterapeuttina. Hän toteuttaa myös etäpuheterapiaa ympäri Suomen.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen valmistunut puheterapeutiksi 2010 ja tehnyt töitä sekä kaupungin että yksityisen sektorin puheterapeuttina. Minulla on kokemusta pienistä lapsista aikuisasiakkaisiin vaihtelevin diagnoosein kuulovammoista afasiaan. Olen tehnyt niin arviointityötä, yksilöterapiaa kuin ryhmäkuntoutustakin.

Osaamista on kertynyt erityisesti autismikuntoutuksesta ja olen myös PRT-ohjaaja. Tunnen vetoa varhaisen vuorovaikutuksen osa-alueiden kuntoutukseen niin kehitysvammaisten asiakkaiden kuin viivästyneen puheen kehityksen kuntoutuksessa. Toisaalta myös afasia- ja aivovammakuntoutus kiinnostaa.

Olen ollut mukana useammassa kehitysprojektissa ideoimassa erilaisia uusia teknologian materiaaleja kuntoutukseen, kuten tablettisovelluksia ja etäkuntoutusta. Lähtökohtanani on suunnitella kuntoutus aina asiakaslähtöisesti ja tekemällä tiivistä yhteistyötä ympäristön kanssa.

KOULUTUS

  • puheterapeutti, FM 2010
  • PRT-ohjaaja, 2014
  • iPad seminaari
  • Telepractice training in Speech Therapy, Waldo County General Hospital, USA
  • AACi-kommunikointikansiokoulutus lähiympäristölle
  • Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus
  • Tukiviittomakoulutus