Takaisin

Josefina Högman

Puheterapeutti

Kielitaito

  • Suomi
  • Tukiviittomat

Palvelut

KOULUTUS JA TYÖKOKEMUS

Josefina valmistui puheterapeutiksi loppuvuodesta 2014. Hän suoritti opintoihin kuuluvan syventävän kliinisen oppimisjakson Kangasalan perheneuvolassa, jossa sai kokemusta arvioinnista, kuntoutuksesta ja työskentelystä moniammatillisessa tiimissä. Hän pääsi tutustumaan myös aikuisneurologisten asiakkaiden arviointiin ja kuntoutukseen.

Valmistumisen jälkeen Josefina on työskennellyt yksityisellä sektorilla puheterapeuttisessa kuntoutustyössä. Coronaria Kuntoutuksessa hän aloitti marraskuussa 2015. Josefinan asiakaskunta koostuu pääosin Kelan kautta puheterapiaan tulevista vaikeavammaisista lapsista, joilla on erilaisia puheen ja kielenkehitykseen liittyviä ongelmia, kuten viivästynyt kielen ja puheen kehitys, kielellinen erityisvaikeus, kehitysvamma, dyspraksia ja kuulovamma.

Opintojen lisäksi Josefina on osallistunut seuraavat koulutuksiin: Värivihjeet – VÄREILLÄ puhumaan ja lukemaan, Oraalimotoriikan arviointi ja kuntoutus, Lasten kerrontataidot – arviointi ja kuntoutus, Valtakunnalliset audiologian päivät sekä Oral Placement Therapy 1 –koulutus. PRT-koulutuksen Josefina on käynyt 16.-17.2.17 ja OPT2-koulutuksen 22.-23.2.17.

VAHVUUDET JA MIELENKIINNON KOHTEET

Josefina on positiivinen ja helposti lähestyttävä. Lasten kanssa työskentely on lähellä sydäntä, mutta myös aikuisasiakkaiden kuntouttaminen kiinnostaa. Josefina pitää työssään tärkeänä lähi-ihmisten aktiivista mukaan ottamista osaksi kuntoutusprosessia sekä luottamuksellisen asiakassuhteen luomista.

Josefina pyrkii ottamaan työssään hyvin huomioon asiakkaan ja hänen lähipiirinsä ajatukset ja toiveet, sekä tekemään terapiahetkestä harjoituksineen mukavan tilanteen. Josefinan vahvuutena on tuorein tieto puheterapian alalta. Hän haluaa kehittää itseään jatkuvasti ja oppia uutta (mm. uudet terapiamenetelmät).

Josefinan vapaa-ajan harrastuksiin kuuluu urheilu monessa muodossa, ja matkustelu on yksi mielenkiinnon kohde.

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Puheterapeutti Pia Setälä, Coronaria.

Pia Setälä

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Malmi

Puheterapeutti Heli Järvinen, Coronaria.

Heli Järvinen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Coronaria Terapeija Myllypuro

Maija Lukkarinen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vantaa - Coronaria Terapeija

Puheterapeutti Katariina Kanninen, Coronaria.

Katariina Kanninen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vantaa - Coronaria Terapeija

Takaisin