Takaisin

Kaisu-Maaria Utriainen

Tiimivastaava, Toimintaterapeutti

Kaisu Utriainen toimii toimintaterapeuttina Rovaniemellä Lapin alueella.

Minulla on kokemusta sekä arviointi- että terapiatyöstä niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin kanssa. Pääsääntöisesti työskentelen lasten ja nuorten kanssa. Toteutan terapiaa yhteistyössä asiakkaan, vanhempien ja muun lähiympäristön kanssa.

Minulle tärkeää on hyvän terapiasuhteen luominen ja asiakkaan omien mielenkiinnonkohteiden hyödyntäminen terapiassa. Toteutan toimintaterapiaa myös koira-avusteisesti ja olen käyttänyt koiraa mm. sensomotoristen-, hienomotoristen- ja karkeamotoristen taitojen, toiminnanohjauksen, sosiaalisten taitojen sekä tunnetaitojen kuntoutuksen tukena. Toimin myös neuropsykiatrisena valmentajana.

Koulutukset

Toimintaterapeutti 2014
Neuropsykiatrinen valmentaja
Koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutus
GAS-tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arviointimenetelmäkoulutus
Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen
Hahmotusvaikeudet- Ymmärrämmekö näkemäämme, hahmottamisen salat ja vaikeudet
Maltti- Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pienryhmämuotoinen tehostettu tuki
Zones of regulation-mentelmä lapsen itsesäätelyn tukena
Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Leena Pöykkö

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Rovaniemi

Minna Kauppila

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Rovaniemi

Takaisin