Takaisin

Kaisu Utriainen

Tiimivastaava, toimintaterapeutti

Kaisu Utriainen toimii toimintaterapeuttina Rovaniemellä Lapin alueella.

Minulla on kokemusta sekä arviointi- että terapiatyöstä niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin kanssa. Toteutan terapiaa yhteistyössä asiakkaan, vanhempien ja muun lähiympäristön kanssa.

Minulle tärkeää on hyvän terapiasuhteen luominen ja asiakkaan omien mielenkiinnonkohteiden hyödyntäminen terapiassa. Toteutan toimintaterapiaa myös koira-avusteisesti ja olen käyttänyt koiraa mm. sensomotoristen-, hienomotoristen- ja karkeamotoristen taitojen, toiminnanohjauksen, sosiaalisten taitojen sekä tunnetaitojen kuntoutuksen tukena. Toimin myös neuropsykiatrisena valmentajana.

Koulutukset

Toimintaterapeutti 2014
Neuropsykiatrinen valmentaja
Koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutus
GAS-tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arviointimenetelmäkoulutus
Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen
Hahmotusvaikeudet - Ymmärrämmekö näkemäämme, hahmottamisen salat ja vaikeudet
Maltti - Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pienryhmämuotoinen tehostettu tuki
Zones of regulation -menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena
Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus
Kognitiivisen käyttäytymisterapian lyhytinterventiot alakouluikäisten lasten kanssa
Toiminnanohjaus toimintaterapiassaKognitiivinen viitekehys toimintaterapiassaAistitiedon käsittelyn haasteet lapsen ja lapsiperheiden arjessa

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Toimintaterapeutti Leena Pöykkö, Coronaria.

Leena Pöykkö

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi

Malla Rekilä

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi

Minna Kauppila

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi

Takaisin