Kaisu Utriainen

Toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Rovaniemi

Kaisu Utriainen toimii toimintaterapeuttina Rovaniemellä Lapin alueella.


KUVAUS OSAAMISESTA

Minulla on kokemusta sekä arviointi- että terapiatyöstä niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin kanssa. Pääsääntöisesti työskentelen lasten ja nuorten kanssa. Toteutan terapiaa yhteistyössä asiakkaan, vanhempien ja muun lähiympäristön kanssa.

Minulle tärkeää on hyvän terapiasuhteen luominen ja asiakkaan omien mielenkiinnonkohteiden hyödyntäminen terapiassa. Toteutan toimintaterapiaa myös koira-avusteisesti ja olen käyttänyt koiraa mm. sensomotoristen-, hienomotoristen- ja karkeamotoristen taitojen, toiminnanohjauksen, sosiaalisten taitojen sekä tunnetaitojen kuntoutuksen tukena.

KOULUTUS

Toimintaterapeutti AMK, 2014

Neuropsykiatrinen valmentaja, 2018

Koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutus

GAS-tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arviointimenetelmäkoulutus

Itsesäätelytaitojen kehitys, haasteet ja tukeminen

Hahmotusvaikeudet- Ymmärrämmekö näkemäämme, hahmottamisen salat ja vaikeudet

Maltti- Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen pienryhmämuotoinen tehostettu tuki

Zones of regulation-menetelmä lapsen itsesäätelyn tukena

Coaching- ja valmennustaitojen peruskoulutus