Katariina Päivilä

Tiimivastaava, puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Helsinki – Malmi

Katariina Päivilä työskentelee puheterapeuttina pääkaupunkiseudulla


KUVAUS OSAAMISESTA

Opiskelin puheterapeutiksi Helsingin yliopistossa ja työt Contextiassa aloitin syksyllä 2013. Aiemmin olen toiminut puheterapeuttina lasten parissa sekä erikoissairaanhoidossa että terveyskeskuksessa.

Asiakasryhmääni kuuluu sekä päiväkoti- että kouluikäisiä lapsia, joilla on eriasteisia puheen ja kielen kehityksen vaikeuksia. Olen kiinnostunut erilaisten diagnoosien ja taustatekijöiden aiheuttamista kielen ja kommunikaation pulmista. Tällaisia ovat muun muassa Downin oireyhtymään, monikielisyyteen ja perintötekijöihin pohjautuvat kielelliset haasteet.

Koen tärkeänä yhteisöllisen työskentelyn yhdessä koko kuntoutujan lähiympäristön kanssa. Minusta on hyvin merkityksellistä, että kuntoutuksen suunnittelu tapahtuu jokaisen asiakkaan henkilökohtaisista lähtökohdista katsoen. Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa pidän moniammatillista yhteistyötä suurena voimavarana.

Koulutus
Puheterapeutti, FM 2013

Oral Placement Therapy 1 (OPT)
Picture Exchange Communication system (PECS)
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
PRT-menetelmä koulutus
Yhteisön ohjaus-koulutus
Comfor-testi koulutus
Fonologiatesti koulutus