Takaisin

Katariina Päivilä

Palvelupäällikkö, puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi
 • Tukiviittomat

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Autismin kirjon häiriöiden kuntoutus
 • CP-vammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kela lääkinnällinen kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kielellisten erityisvaikeuksien kuntoutus
 • Kommunikoinnin apuvälineet
 • Kuvakommunikointi
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Suun motoriikan kuntoutus
 • Tukiviittomat
 • Vuorovaikutuksien pulmien kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Työskentelen palvelupäällikkönä Espoossa Coronarian toimipisteissä (Kappelikujalla ja Asemakujalla). Lisäksi teen puheterapeutin töitä Espoon alueella. Opiskelin puheterapeutiksi Helsingin yliopistossa ja työt Contextiassa aloitin syksyllä 2013. Aiemmin olen toiminut puheterapeuttina lasten parissa sekä erikoissairaanhoidossa että terveyskeskuksessa.

Asiakasryhmääni kuuluu sekä päiväkoti- että kouluikäisiä lapsia, joilla on eriasteisia puheen ja kielen kehityksen vaikeuksia. Olen kiinnostunut erilaisten diagnoosien ja taustatekijöiden aiheuttamista kielen ja kommunikaation pulmista. Tällaisia ovat muun muassa Downin oireyhtymään, monikielisyyteen ja perintötekijöihin pohjautuvat kielelliset haasteet.

Koen tärkeänä yhteisöllisen työskentelyn yhdessä koko kuntoutujan lähiympäristön kanssa. Minusta on hyvin merkityksellistä, että kuntoutuksen suunnittelu tapahtuu jokaisen asiakkaan henkilökohtaisista lähtökohdista katsoen. Kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa pidän moniammatillista yhteistyötä suurena voimavarana.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2013
LEAT-lähiesimiestyön ammattitutkinto, 2019

Oral Placement Therapy 1 (OPT)
Picture Exchange Communication system (PECS)
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
PRT-menetelmä koulutus
Yhteisön ohjaus-koulutus
Comfor-testi koulutus
Fonologiatesti koulutus

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Helin

Anna Helin

Puheterapeuttiopiskelija
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Anna Hokkanen

Anna Hokkanen

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Anna Koskela

Anna Koskela

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Anna Kulmala

Anna Kulmala

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Takaisin