Takaisin

Katariina Wilenius

Toimintaterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Englanti
  • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

  • Neuropsykiatrinen toimintaterapia
  • Psykiatrinen toimintaterapia

Olen kuntoutuksen asiantuntija ja työskentelyni painottuu nuorten aikuisten ja aikuisten psykiatriseen sekä neuropsykiatriseen toimintaterapiaan. Tavoitteena on toimintakyvyn vahvistuminen tai koheneminen asiakkaan tavoitteen mukaisesti, jolloin suoriutuminen omassa arjessa helpottuu.

Haasteina voivat olla ahdistuneisuus, pitkittynyt masennus, tunnesäätelyvaikeudet tai pakko-oireet. Pelko lähteä kotoa, vaikeus aloittaa asioita, opintojen seisahtuminen, välttely. Myös ADHD voi hoitamattomana aiheuttaa kaaosta omassa arjessa. Pidän tärkeänä tunnistaa asiakkaan omia vahvuuksia ja voimavaroja kuntoutumisen lähtökohdaksi, joten niihin kiinnitämme terapiassa
huomioita.

Olen DKT-koulutettu, joten tarjoan yksilöllistä taitovalmennusta dialektisen käyttäytymisterapian hoito-ohjelman mukaisesti. Menetelmä on hyödyllinen itsetuhoisuuden vähentämiseksi ja epävakaan persoonallisuuden hoidossa mikäli tunnesäätelyvaikeudet aiheuttavat haasteita omassa elämässä.

Tutkin mielelläni asiakkaan kanssaan hänen arvojaan, ajatuksiaan, tunteitaan ja itselle haitallisen tai vahingollisen käyttäytymisen syitä. Joskus voi olla tarpeen harjoitella vuorovaikutustaitoja, tietoisen läsnäolon taitoja tai ajankäytön ja arjen taitoja, kuten kodin askareet ja kodin ulkopuolella tapahtuva toiminta. Lisäksi on mahdollista oppia tunnistamaan omia uskomuksiaan, joilla voi olla epätoivottuja vaikutuksia omaan elämään.

Kuntoutuksessa käytetään toiminnallisia menetelmiä ja harjoitellaan turvallisesti eri ympäristöissä. Asiakas osallistuu omien tavoitteiden asettamiseen ja arvioi, millaiseen muutokseen on halukas tai valmis. On tärkeää, että asiakas löytää hallinnan keinoja omaan arkeensa oppimalla itsesäätelyä tai muita uusia taitoja, pystyy huolehtimaan mahdollisimman hyvin itsestään, ympäristöstään ja läheisistään sekä osallistumaan itselle tärkeään toimintaan. Mikäli on mahdollista, voi lähipiiri osallistua
kuntoutukseen tukemalla asiakkaan tavoitteiden saavuttamista. Kuntoutuminen on aina yksilöllinen prosessi, joka vaatii paljon, mutta onnistuessaan on kaiken vaivan arvoinen.

Kokemusta minulla on erityisesti itsetuhoisuuden, tunnesäätelyvaikeuksien, ahdistuksen ja masennuksen hoidosta sekä ADHD:n kuntoutuksesta. Haasteista huolimatta on mahdollista saavuttaa omannäköinen arki.

Palvelen Helsingin ja Nurmijärven alueella ja aikoja voi kysyä Coronarian ajanvarausnumerosta 010 525 8801 tai sähköpostitse katariina.wilenius@coronaria.fi

Koulutukset

Toimintaterapeutti YAMK 2016
Toimintaterapeutti AMK 2003
Lähihoitaja 2000

LISÄKOULUTUKSET
DKT dialektinen käyttäytymisterapia (tunnesäätelyn haasteet ja mahdollisuudet, ahdistuneisuushäiriöt,
mindfulness, vuorovaikutustaidot)
ADHD ryhmäkuntoutus (arjen haasteet, omat tavoitteet, käytännön vinkit)
CBASP Cognitive-Behavioral Analysis System of Psychotherapy) Pitkäaikaisen masennuksen hoitomalli
NLP Neuro-Linguistic Programming (neuro-lingvistinen ohjelmointi)
Motivoiva haastattelu
Itsemurhien ehkäisy
Lisäksi muita osaamista täydentäviä koulutuksia.

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Sell

Anna Sell

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Anne Ruotsalainen

Anne Ruotsalainen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Anni Kärhä

Anni Kärhä

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Myyrmanni

Elisabeth Mariani-Cerati

Elisabeth Mariani-Cerati

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Raasepori

Takaisin