Kirsi Helenius

Psykoterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Tampere

Kirsi Helenius työskentelee psykoterapeuttina Pirkanmaan alueella.

Varaa aika


ERITYISOSAAMINEN

Olen koulutukseltani erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti ja KELA-pätevyys minulla on aikuisten ja nuorten yksilöpsykoterapian toteuttamiseen sekä vanhempainohjaukseen.

Pohjakoulutukseltani olen sosiaalityöntekijä ja lisäksi minulla on ryhmänohjaajakoulutus (transaktioanalyyttinen). Olen toiminut päihde- ja mielenterveystyössä 17 vuotta, ja työskennellyt sekä yksilöiden että ryhmien kanssa niin avo- kuin laitoshoidonkin puolella. Erityisosaamiseni suuntautuu riippuvuuksien, ja erityisesti peliongelmien hoitamiseen ja olen ollut kehittämässä peliongelmien yksilö- ja ryhmämuotoisia hoitoja sekä pelaajille että heidän läheisilleen. Myös perheneuvolatyö on minulle tuttua. Ratkaisukeskeistä terapiaa voidaan käyttää riippuvuuksien hallinnan lisäksi esimerkiksi erilaisten tunne-elämän ongelmien ja elämänhallinnan haasteiden käsittelyssä.

Ratkaisukeskeinen terapia syntyy asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa ja se suuntautuu tulevaisuuteen pyrkien löytämään ratkaisun yhdessä asiakkaan kanssa tämän esille tuomaan pulmaan. Terapeutti auttaa asiakasta määrittelemään oman tavoitteensa konkreettisesti ja tekemään pienin välitavoittein etenevän muutossuunnitelman tavoitteen saavuttamiseksi. Terapiassa painottuu uusien näkökulmien ja ratkaisujen etsiminen, luovuus, tapahtuneen edistyksen huomioiminen, ansion jakaminen, asiakkaan omien voimavarojen vahvistaminen ja tukijoukon mukaan ottaminen.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin rakennetaan yhdessä polku ongelmista ratkaisuihin!

KOULUTUS

Psykoterapeutti, Lyhytterapiainstituutti 2014
YTM, sosiaalityöntekijä, Tampereen yliopisto 2001