Takaisin

Kirsi-Marja Häkli

Puheterapeutti

Kirsi-Marja Häkli työskentelee puheterapeuttina pääasiassa Vantaan ja Tuusulan alueella.

Olen työskennellyt valmistumisestani lähtien lasten ja nuorten kuntoutuksen parissa moniammatillisessa työyhteisössä Terapeijassa. Varhainen vuorovaikutus, puhetta edeltävän kehityksen tukeminen sekä toimivan kommunikaation rakentaminen yhdessä lapsen lähiympäristön kanssa ovat kiinnostuksenkohteitani. Eniten työkokemusta minulle onkin kertynyt juuri pienten lasten puheen tuoton kuntoutuksesta, liikunta- ja monivammaisten lasten pitkäjänteisestä kuntoutuksesta, kehitysvammaisten puheen ja kielen kuntoutuksesta sekä syömiseen liittyvien pulmien kuntoutuksesta. Keskeisiä osaamisalueitani ovat puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttö (kuvakommunikointi, tukiviittomat, puhelaitteet) sekä yhteisöllinen kuntoutus ja lähiympäristöjen ohjaaminen. Sosiaalishaptisen kommunikaation (kehoviittomat) pätevyyden sain vuonna 2014.

Aiemmalta koulutukseltani olen varhaiskasvatuksen opettaja ja erikoistunut erityispedagogiikkaan sekä esi- ja alkuopetukseen. Olen työskennellyt toistakymmentä vuotta erityislastentarhan-opettajana integroiduissa erityisryhmissä sekä kielihäiriöisten että liikunta/monivammaisten lasten kanssa. Tätä kautta olen saanut kokemusta ja osaamista myös yhteisöllisen kuntoutuksen arjesta päiväkodissa sekä mm. lukitaitojen kuntoutuksesta. Työotteessani yhdistyykin molempien ammattien kautta saatu osaaminen ja tietotaito, joita voin hyödyntää lapsen parhaaksi.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2013
Varhaiskasvatuksen opettaja, KK 1996

Oral Placement Therapytasot 1 ja 2 (OPT)
Apraksia (OPT)
Teaching Functional speech to Non-Verbal Individuals with Behavioral Problems (ABA/OPT)
Suun ja kasvojen alueen faskian käsittely ja hoidot (perus ja syventävä)
Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus (perus ja syventävä)
Terapeijan äännesarja: Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin (5pv)
Lasten äänteellinen kuntoutus (Tuula Savinainen-Makkonen)
Apusanamenetelmä (Tuula Savinainen-Makkonen)
Kättä Pidempää -apuvälineiden käyttö puheen kuntoutuksessa
Get Permission (r) Approach to Pediatric Feeding Intervention
Integrated Treatment of Feeding, Speech and Mouth Function in Pediatrics
Feeding Therapy: A sensory Motor Approach (OPT)
Syöttämisen hyvät käytännöt
CP-kuntoutuksen keskeiset elementit moniammatillisena viitekehyksenä ICF (5pv)
Pivotal Response Training (PRT)
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet -sosiaalisen kommunikaation ydintaidot
Sosiaalishaptinen kommunikaatio (2013-2014)
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla
Musiikin käyttö lasten ja nuorten kuntoutuksessa
Yhteisön ja läheisen ohjaukseen liittyvää koulutusta sekä eri AAC-menetelmien osaamisen ja ohjaamisen koulutusta (haptiisit, tukiviittomat, puhelaitteet sekä kuvakommunikaatio ja -kansiot)

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Josefina Högman

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Malmi

Janika Waenerberg

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Järvenpää

Miia Peltola

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vantaa - Jaakonkatu

Noora Weckström

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Malmi

Takaisin