Takaisin

Kirsi Tuomi

Fysioterapeutti

Työskentelen lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa, joilla on mm. neuropsykiatrisia oireita, ahdistuneisuutta, masennusta, kehonkuvan vääristyneisyyttä tai syömishäiriö. Pyrin muodostamaan hyväksyvän ja kannustavan ilmapiirin, jotta asiakkaan on mahdollista tunnistaa omat voimavaransa ja kokea tulevansa hyväksytyksi omana itsenään. Työssäni käytän laajalti asiakkaan mielenkiinnonkohteisiin ja vahvuuksiin soveltuvia toiminnallisia ja luovia keinoja. Kehotietoisuuden vahvistuminen lisää itsetuntemusta, arjen itsesäätelykeinoja sekä omaa hallinnan tunnetta. Terapeuttina koen olevani avarakatseinen ja helposti lähestyttävä.

Koulutukset

Fysioterapeutti (AMK) 2007
Psykofyysinen fysioterapia
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja
Tanssi- liiketerapian erikoistumisopinnot 1
Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena
Zones of Regulation

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Jenni Aittokallio

Fysioterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Tampere - Hallituskatu

Laura Mutanen

Fysioterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Tampere - Hallituskatu

Erica Wiik

Fysioterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vaasa - Coronaria Tria

Daniela Skoglund

Fysioterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vaasa - Coronaria Tria

Takaisin