Laila Seiriö

Puheterapeutti (äitiyslomalla)

Kielitaito: Suomi, Ruotsi

Toimipaikka: Kuntoutus-ja terapiapalvelut – Espoo

Laila Seiriö työskentelee puheterapeuttina Espoon alueella ja pääkaupunkiseudulla.


Työskentelen sekä suomeksi että ruotsiksi. Asiakaskuntani koostuu lapsista, joilla on erityyppisiä kielenkehityksen ja kommunikoinnin pulmia. Erityiset kiinnostuksen kohteeni ovat suun alueen sensomotoriikka, syöminen ja puhemotoriikka.

Työhöni kuuluvat myös erilaiset puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät (AAC) kuten tukiviittomat, kuvakommunikointi sekä elektroniset kommunikointiohjelmat. Pidän tärkeänä terapian toteuttamista yksilöllisesti suunniteltuna ja yhteistyössä lapsen oman lähiympäristön kanssa.

Koulutus
Puheterapeutti, FM 2011

Oral Placement Therapy 1 ja 2 (OPT)
Syömistaitojen arvioinnin ja kuntoutuksen koulutuksia (Feeding: A Sensory Motor Approach & An Integrated Approach to Feeding, Speech and Mouth Function in Pediatrics)
Picture Exchange Communication system (PECS)
Pivotal Response Training (PRT)