Takaisin

Lea Partanen

Puheterapeutti

Olen siirtynyt työskentelemään etäpuheterapeuttina helpottaakseni omalta osaltani puheterapian saatavuutta. Toimialueenani on koko Suomi.

Minulla on pitkä kokemus vaativan kuntoutuksen asiakastyöstä ja teen työtä mielelläni alle kouluikäisten sekä varhaisessa kouluiässä olevien lasten kanssa, joilla on eriasteisia ja erityyppisiä puheen ja kielen kehityksen haasteita.

Vahvuutenani pidän positiivisuuttani sekä asiakasta ja lähiympäristöä tukevaa ja motivoivaa läsnäoloa. Mottoni on: Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa.

JULKAISUT

Heikkinen, M.K., Partanen, L.A., Mikkonen, H., Kaukola, T., Yliherva, A. ( 2010). Reading fluency and comprehension in 8-to 9-year-old children born very preterm. 28 th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics. Final Programme & Abstracts,Aug 22-26, 2010, 141.

Heikkinen, M., Partanen, L & Yliherva, A. (2011). Kouluikäisten lasten kerronnan arviointi ERRNI-testillä. Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen (toim. S. Stolt, M.Lehtihalmes, L.M. Heikkola & S. Kunnari). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 43, 2011:97-107.

Partanen, L.A., Heikkinen, M.K., Rissanen, N., Makikallio, K., Olsen, P., Yliherva, A. (2010). Writing and reading skills at the age of 8-10 years in children with intrauterine growth restriction (IUGR). 28 th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics. Final Programme & Abstracts, Aug 22-26, 2010, 141.

Partanen, L., Heikkinen, M. Korkalainen, N., Heikkinen, H., Mäkikallio, K., Yliherva, A. (2017). Communication profile of school-aged children with Foetal Growth Restriction. Child Language Teaching and Therapy 33(1):81-92.

Partanen, L., Olsén, P., Mäkikallio, K., Korkalainen, N., Laukkanen-Nevala, P.,Heikkinen, M. and Yliherva, A. (2017) Foetal growth restriction is associated with poor reading and spelling skills at 8-10 years of age. Acta paediatrica.

Partanen, L., Olsén, P., Mäkikallio, K., Korkalainen, N. and Yliherva, A. (arvioitavana) Narrative skills of children born with fetal growth restriction at the age of 8 to 9 years.

Partanen, L. & Hintsala, S. (2013) “Social-Haptic communication in social storytelling with the blind, mentally handicapped boy. A case study.” 1st International Accessibility and Multimodality in Communication –symposium. A forum for discourse between academia and 3rd sector professionals.

Partanen, L. & Hintsala, S. (2013). Matteuksen uimahallitarina. Keholle kerrottu tarina toimii vuorovaikutuksen tukena. Silmäterä-lehti 3, 2013.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM, 2000, jatko-opiskelija työn ohessa (FT) Oulun yliopisto 2007- (2019)

Oral Placement Therapy
Taso 1: A Three part treatment plan for OPT
Taso 2: Oral Placement Speech Disorders: Assessment
and Program Plan Development
Taso 3: A Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech
and related Motor Speech Disorders
The Hanen Program®
It Takes Two to Talk, The Hanen Program® for Parents
Learning Language and Loving It,
The Hanen Program® for Early Childhood Educators/Teachers
More Than Words, Helping children communicate,
The Hanen Program® for Parents of Children with Autism Spectrum Disorder
Sensorinen integraatio ja luova liikunta
Sosiaalishaptinen kommunikaatio
PECS – Picture Exchange Communication system
Viitottu suomenkieli ja tukiviittomat

Lisäksi olen päivittänyt säännöllisesti ammatillista osaamistani lyhyillä koulutuksilla:

Puhemotoriikka ja kuulo
Puheen prosodiikka (sävelkulku, rytmi, voimakkuus)
AAC, Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio
Lapsen kerrontataidot
Leikki puheterapiassa
Yhteisön ohjaaminen
Moniammatillisuus
Vuorovaikutus
Lasten neurologiset sairaudet
Näkövammaisen lapsen kommunikaatio
Pragmatiikka (kielen käyttötaidot)
Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen täydennyskoulutukset

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Maria Lämsä

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Puheterapeutti Anni Ihme, Coronaria.

Anni Ihme

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Marianne Suomela

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Puheterapeutti Satu Lantto, Coronaria.

Satu Lantto

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Takaisin