Takaisin

Lea Partanen

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi
 • Tukiviittomat

Palvelut

Erikoisalat ja pätevyydet

 • Kehitysvammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kela lääkinnällinen kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kielellisten erityisvaikeuksien kuntoutus
 • Kuvakommunikointi
 • Neurologisten sairauksien kuntoutus
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Suun motoriikan kuntoutus
 • Vuorovaikutuksien pulmien kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Olen siirtynyt työskentelemään etäpuheterapeuttina helpottaakseni omalta osaltani puheterapian saatavuutta. Toimialueenani on koko Suomi.

Minulla on pitkä kokemus vaativan kuntoutuksen asiakastyöstä ja teen työtä mielelläni alle kouluikäisten sekä varhaisessa kouluiässä olevien lasten kanssa, joilla on eriasteisia ja erityyppisiä puheen ja kielen kehityksen haasteita.

Vahvuutenani pidän positiivisuuttani sekä asiakasta ja lähiympäristöä tukevaa ja motivoivaa läsnäoloa. Mottoni on: Minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa. 

JULKAISUT:
• Heikkinen, M.K., Partanen, L.A., Mikkonen, H., Kaukola, T., Yliherva, A. ( 2010). Reading fluency and comprehension in 8-to 9-year-old children born very preterm. 28 th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics. Final Programme & Abstracts, Aug 22-26, 2010, 141.
• Heikkinen, M., Partanen, L & Yliherva, A. (2011). Kouluikäisten lasten kerronnan arviointi ERRNI-testillä. Lasten ja nuorten puheen ja kielen arviointi ja mittaaminen (toim. S. Stolt, M. Lehtihalmes, L.M. Heikkola & S. Kunnari). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys ry:n julkaisuja 43, 2011:97-107.
• Partanen, L.A., Heikkinen, M.K., Rissanen, N., Makikallio, K., Olsen, P., Yliherva, A. (2010). Writing and reading skills at the age of 8-10 years in children with intrauterine growth restriction (IUGR). 28 th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics. Final Programme & Abstracts, Aug 22-26, 2010, 141. 
• Partanen, L., Heikkinen, M. Korkalainen, N., Heikkinen, H., Mäkikallio, K., Yliherva, A. (2017). Communication profile of school-aged children with Foetal Growth Restriction. Child Language Teaching and Therapy 33(1):81-92.
• Partanen, L., Olsén, P., Mäkikallio, K., Korkalainen, N., Laukkanen-Nevala, P., Heikkinen, M. and Yliherva, A. (2017) Foetal growth restriction is associated with poor reading and spelling skills at 8-10 years of age. Acta paediatrica.
• Partanen, L., Korkalainen, N., Mäkikallio, K., Olsén, P., Heikkinen, H. & Yliherva, A. (2020) Foetal growth restriction has negative influence on narrative skills in 8-10-year-old children. Acta Paediatrica 00:1-8. DOI:10.111/apa.15146.
• Partanen, L. & Hintsala, S. (2013) “Social-Haptic communication in social storytelling with the blind, mentally handicapped boy. A case study.” 1st International Accessibility and Multimodality in Communication –symposium. A forum for discourse between academia and 3rd sector professionals.
• Partanen, L. & Hintsala, S. (2013). Matteuksen uimahallitarina. Keholle kerrottu tarina toimii vuorovaikutuksen tukena. Silmäterä-lehti 3, 2013.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM, 2000
FT 2021, Oulun yliopisto

Oral Placement Therapy
Taso 1: A Three part treatment plan for OPT
Taso 2: Oral Placement Speech Disorders: Assessment and Program Plan Development
Taso 3: A Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and related Motor Speech Disorders
The Hanen Program®It Takes Two to Talk, The Hanen Program® for Parents
Learning Language and Loving It,The Hanen Program® for Early Childhood Educators/Teachers
More Than Words, Helping children communicate,The Hanen Program® for Parents of Children with Autism Spectrum Disorder
Sensorinen integraatio ja luova liikunta
Sosiaalishaptinen kommunikaatio
PECS – Picture Exchange Communication system
Viitottu suomenkieli ja tukiviittomat
Jatko-opiskelija työn ohessa (FT) Oulun yliopisto 12/2007 – 5/2022

Lisäksi olen päivittänyt säännöllisesti ammatillista osaamistani lyhyillä koulutuksilla:
Puhemotoriikka ja kuulo
Puheen prosodiikka (sävelkulku, rytmi, voimakkuus) AAC, Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio, Lapsen kerrontataidot, Leikki puheterapiassa, Yhteisön ohjaaminen, Moniammatillisuus, Vuorovaikutus, Lasten neurologiset sairaudet, Näkövammaisen lapsen kommunikaatio, Pragmatiikka (kielen käyttötaidot), Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen täydennyskoulutukset

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Kiviniemi-Pulli

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Anna-Mari Lämsä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Anne Kiviranta

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Takaisin