Takaisin

Mari Kapulainen

Fysioterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Englanti
  • Suomi

Palvelut

Erikoisalat ja pätevyydet

  • Craniosacraaliterapia
  • Kipukuntoutus
  • Tuki- ja liikuntaelinsairauksien fysioterapia

Olen koulutukseltani fysioterapeutti sekä psykoterapeuttikoulutettava. Sekä fysio- että psykoterapiatyössäni lähestymistapani on integratiivinen ja psykofyysinen. Työskentelyäni ohjaa näkemys ihmisen kokonaisvaltaisuudesta, kehon ja mielen erottamattomasta yhteydestä.

Minulla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus lähes kaikista fysioterapian potilasryhmistä, pääpaino työikäisissä päänsärky-, kipu-, stressi- ja uupumusasiakkaissa. Erilaisissa elämän kriiseissä keho on alkanut reagoida ja asiakkaat ovat hakeutuneet fysioterapiaan näiden fyysisten oireiden kanssa. Yhdessä työskennellessämme olemme huomanneet, että keho ja mieli ovat tässäkin yhtä ja keho onkin saattanut kertoa mielen kuormittumisesta.

Lisätäkseni ymmärrystäni mielen ja kehon yhteydestä suoritin kognitiivisen lyhytpsykoterapian opinnot ja niiden jälkeen aloitin psykoterapeuttikoulutuksen, josta valmistun vuonna 2022.

Tavoitteenani on tukea asiakkaan ymmärrystä kehon ja mielen yhteydestä ja siitä, miten hän voi itse auttaa omaa hyvinvointiaan. Työskentelyn lähtökohtana on kehotietoisuus, oman kehon tuntemus, huomioiden mm. hengityksen, asentojen ja liikkeen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitystä. Oppiessamme tunnistamaan ja ymmärtämään kehon viestejä, voimme löytää kehostamme ja hengityksestämme aina mukana kulkevan kumppanin oman hyvinvointimme vahvistamiseen.

Fysioterapiassa työmenetelmiini kuuluvat esimerkiksi kehotietoisuus- ja hengitysharjoitukset, hieronta, kraniosakraaliterapia, erilaiset terapeuttisen harjoittelun menetelmät ja tarvittaessa fysikaaliset hoidot. Psykoterapeuttisessa työssä pääpaino on keskustelulla, asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan siihen yhdistetään erilaisia kehollisia työskentelytapoja. Terapeuttina pyrin olemaan empaattinen, joustava ja kannustava. Olen aika rauhallinen ja pyrin antamaan asiakkaalle tilaa tuoda esiin omat tunteensa ja tarpeensa. Pidän tärkeänä, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi.

Työurani aikana olen työskennellyt mm. psykiatrisessa sairaalassa, terveyskeskuksen vuodeosastolla ja poliklinikalla sekä yksityisellä sektorilla. Koen näiden erilasten paikkojen antaneen laajaa näkemystä ihmisyydestä ja elämän eri vaiheiden mukanaan tuomista haasteista. Ammatinharjoittajana olen toiminut vuodesta -03 alkaen.

__________

Psykoterapiaopintojen ajan tarjoan koulutusterapiaa Hansan ja Raision toimipisteissä osana opintojani. Opintoihin liittyvää asiakastyötä ohjaavat samat periaatteet ja lait kuin jo valmistuneiden psykoterapeuttien työtä. Koulutukseen kuuluvassa asiakastyössä työnohjaus on tiivistä ja työnohjaajina toimivat kokeneet psykoterapeutit. Psykoterapeuttikoulutettavan vastaanottoon ei ole mahdollista saada KELA:n tukea, mutta hinnat ovat alhaisemmat kuin jo valmistuneiden terapeuttien.

Olet oikein lämpimästi tervetullut vastaanotolleni!
__________

Kognitiivinen lyhytterapia on aktiivinen, kohdennettu ja ajallisesti rajattu psykoterapian muoto, joka tukee asiakkaan omaa itseymmärrystä ja itsehoitoa. Keskeisiä kohteita terapiatyöskentelyssä ovat asiakkaan haittaa tuottavat ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät hankalat tunteet.

Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on se, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan, myös tunnekokemus voi muuttua. Terapiassa kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja uudenlaisia toimintatapoja.

Koulutukset

Fysioterapeutti 1999 / Fysioterapeutti AMK 2018
Kognitiivinen lyhytpsykoterapeutti 2020
Ratkaisukeskeisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutuksessa -19-22
Psykofyysisen psykoterapian koulutuksessa -20-21
Science of Wellbeing 2020
Yoga Therapy for special needs 2018
Embodied Anatomy 2017
YogaTeacher training RYT500 2015
Basic Body Awareness 1 2013
Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena 2012
Kinesioteippaus 2012
Kraniosakraaliterapeutin tutkinto 2007
Psykologian perusopinnot 2006
Kroonisen niskakivun hoito ja kuntoutus 2005
Niskan osteopaattisen mobilisoivan hieronnan kurssi 2004
Th-rangan osteopaattisen mobilisoivan hieronnankurssi 2004
Lukuisia lyhytkursseja psykofyysisyyden alueelta

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Arto Sainio

Fysioterapeutti
Vapaita aikoja tällä viikolla

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Turku - Coronaria Fysiohetki

Riikka Heinonen

Fysioterapeutti
Vapaita aikoja tällä viikolla

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Turku - Coronaria Fysiohetki

Markku Litmanen

Fysioterapeutti
Vapaita aikoja tällä viikolla

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Turku - Coronaria Fysiohetki

Mia Saari

Fysioterapeutti
Vapaita aikoja tällä viikolla

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Raisio - Coronaria Fysicos

Takaisin