Takaisin

Mari Ylitalo

Toimintaterapeutti

Mari Ylitalo toimii toimintaterapeuttina Rovaniemen alueella.

"Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Oulun ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2015. Olen työskennellyt kaikenikäisten asiakkaiden kanssa niin yksilö- kuin ryhmämuotoisenkin toimintaterapian toteutuksessa. Ammattiosaamiseni painottuu kuitenkin lapsiasiakkaiden toimintaterapiaan. Olen käynyt koulutuksia lasten tunnetaitoihin ja aistihäiriöihin liittyen.

Toimintaterapeuttina koen vahvuudekseni terapeuttisen yhteistyösuhteen luomisen sekä yhteistyön tekemisen asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Erityinen mielenkiinnonkohteeni on lasten motorisiin taitoihin, sosiaalisiin taitoihin sekä itsesäätelyyn liittyvä kuntoutus."

Koulutukset

Toimintaterapeutti, AMK 2015
Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen, aistihäiriöihin ja erityisherkkyyteen (SeMoCo -koulutus)
Lasten psykiatriset ongelmat alle kouluiässä ja niiden kytkeytyminen kouluiän oppimisvaikeuksiin
Itsesäätely – Kehitys ja häiriöt

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Malla Rekilä

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Rovaniemi

Kaisu-Maaria Utriainen

Tiimivastaava, Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Rovaniemi Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Ivalo

Takaisin