Mari Ylitalo

Toimintaterapeutti (äitiyslomalla)

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Rovaniemi

Mari Ylitalo toimii toimintaterapeuttina Rovaniemen alueella.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Oulun ammattikorkeakoulusta joulukuussa 2015. Olen työskennellyt kaikenikäisten asiakkaiden kanssa niin yksilö- kuin ryhmämuotoisenkin toimintaterapian toteutuksessa. Ammattiosaamiseni painottuu kuitenkin lapsiasiakkaiden toimintaterapiaan. Olen käynyt koulutuksia lasten tunnetaitoihin ja aistihäiriöihin liittyen.

Toimintaterapeuttina koen vahvuudekseni terapeuttisen yhteistyösuhteen luomisen sekä yhteistyön tekemisen asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Erityinen mielenkiinnonkohteeni on lasten motorisiin taitoihin, sosiaalisiin taitoihin sekä itsesäätelyyn liittyvä kuntoutus.

KOULUTUS

Toimintaterapeutti, AMK 2015

Apua käyttäytymisen ymmärtämiseen, aistihäiriöihin ja erityisherkkyyteen (SeMoCo -koulutus)
Lasten psykiatriset ongelmat alle kouluiässä ja niiden kytkeytyminen kouluiän oppimisvaikeuksiin
Itsesäätely – Kehitys ja häiriöt