Takaisin

Maria Lämsä

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Suomi
  • Tukiviittomat
  • Viitottu suomi

Palvelut

Maria Lämsä työskentelee puheterapeuttina Oulussa ja Oulun lähikunnissa.

Minulla on pitkä ja monipuolinen kokemus puheterapeuttina sekä lasten että aikuisten parissa. Olen työskennellyt aiemmin terveyskeskuksessa, erikoissairaanhoidossa ja yksityisenä puheterapeuttina.

Erityisosaamisalueitani ovat lasten viivästyneen puheen ja kielen kuntoutus, lasten äänteellisten pulmien kuntoutus, änkytysterapia sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen käyttö. Vahvuuteni työssä ovat vahva ammattitaito sekä hyvä ja iloinen kontakti asiakkaan kanssa. Huomioin lapsen yksilölliset piirteet, luonteen ja mielenkiinnon kohteet puheterapiassa.

Pidän työssäni erittäin tärkeänä tiivistä yhteistyötä asiakkaan sekä hänen perheensä ja lähiympäristönsä kanssa. Vapaa-aikanani laulan kuorossa, kuuntelen musiikkia, valokuvaan omaksi ilokseni ja ulkoilen.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 1987
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Puheen motoriset perusvalmiudet, verbaalinen dyspraksia ja sen kuntoutus
OPT 1, 2
A Sensory Motor approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders
Lasten ja aikuisten puheen apraksia - erotusdiagnostiikka ja kuntoutus

Lapsen kehitys -lapsen tyypillinen - ja ei-tyypillinen sensomotorinen kehitys
Varhainen vuorovaikutus ja aivojen kehitys
Näkökulmia varhaiseen vuorovaikutukseen
Yhteistyö lapsen varhaisen kommunikaation tutkimisessa ja kuntoutuksessa

Änkyttävän lapsen puheen hallintamenetelmät
Palin Parent-Child Interaction Therapy
GAS
Boardmaker-kuvaohjelman käyttökoulutus
Aaci-kansioiden käyttöperehdytys
Taike-taulustot -koulutus

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet hoidollisten ja pedagogisten alojen työntekijöille

Viittomakielen alkeet 1 ja 2, tukiviittomat, viitottu suomi
venäjän kielen perustaso 1 ja 2

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Tuulikki Väinämö

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Kati Seppänen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Puheterapeutti Anna-Riikka Jämsä, Coronaria.

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Jaana Lehtosaari

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Takaisin