Merja Laamanen

Toimintaterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Turku

Merja Laamanen työskentelee toimintaterapeuttina Turun seudulla.

KUVAUS OSAAMISESTA

Valmistuin toimintaterapeutiksi Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2016. Opintojen aikana kerrytin työkokemusta lasten toimintaterapiasta, mielenterveyskuntoutujien parissa työskentelystä, aikuisten neurologisesta kuntoutuksesta ja reumapoliklinikalta. Lasten parissa olen työskennellyt myös koulussa, päiväkodissa ja vapaa-ajalla.

Toimintaterapeuttina minulle on tärkeää toimia asiakasta kuunnellen, rohkaisten ja auttaen häntä toimimaan ja kuntoutumaan sairauden tai heikentyneen toimintakyvyn haastamassa tilanteessa, lähipiiri ja ympäristö huomioiden.

Lasten toimintaterapiassa haluan auttaa lasta hänelle mieluisan tekemisen ja leikin avulla harjoitta-maan tärkeitä hieno- ja karkeamotorisia taitoja, tunnetaitoja, itsesäätelyä, toiminnanohjausta ja leikkitaitoja sekä viedä yhdessä lähipiirin kanssa laadittuja tavoitteita eteenpäin mielekkään toiminnan avulla. Työskentelen sekä aikuis- että lapsiasiakkaiden kanssa. Olen kiinnostunut myös hyödyntämään käsitöitä, askarteluja ja musiikkia terapiatyössä.

KOULUTUS

Toimintaterapeutti (AMK) 2016

Johtamisen erikoisammattitutkinto (JET) 2010

Insinööri (AMK) 2003
GAS