Mervi Luukkonen

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Mervi työskentelee puheterapeuttina Oulun seudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen valmistunut puheterapeutiksi 2010. Minulla on kokemusta hyvin erilaisten häiriöryhmien kuntoutuksesta. Aloitin työni sijaisuudella kehitysvammahuollon laitoskuntoutuksessa, jossa asiakkainani oli eri ikäisiä kehitysvammaisia ja autisminkirjon henkilöitä. Tämän jälkeen olen tehnyt pääasiassa kuntoutustyötä yksityissektorilla. Erityisesti minua kiinnostaa kokonaiskehityksen haasteisiin liittyvien kielellisten vaikeuksien, kehityksellisen kielihäiriön ja oraalimotoriikan haasteiden kuntouttaminen. Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyttö ja ohjaus on minulle tuttua. Kokemusta on kertynyt kommunikointikansioista katseohjattavaan tietokoneeseen. Vaikka työskentelen suurimmaksi osin lasten kanssa, minulla on kokemusta myös aikuisneurologisten asiakkaiden kuntoutuksesta. Kaiken kuntoutuksen lähtökohtana on aina asiakaslähtöinen ja kuunteleva yhteistyö asiakkaan lähiympäristön kanssa.

KOULUTUS

Puheterapeutti, FM 2010

Oral Placement Therapy 1 (OPT)
Introduction to PROMPT Technique
Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach
LSVT LOUD