Takaisin

Mia Satukangas

Puheterapeutti

Työskentelen puheterapeuttina Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.

Olen työskennellyt yksityisellä kuntoutussektorilla vuodesta 2015. Sitä edeltävältä ajalta minulla on pitkä työkokemus lasten puheen- ja kielenkehityksen arvioinnista ja kuntoutuksesta sekä lähiympäristön ohjaamisesta perusterveydenhuollossa. Työurani alkuvaiheilla asiakkainani oli myös erityissairaanhoidon lastenpsykiatrisia asiakkaita ja aikuisneurologisia kuntoutujia. Eniten minulla on työkokemusta lapsiasiakkaista, joilla on kehityksellinen kielihäiriö, puheen tai kielen kehityksen viivästymää, puhemotoriikan hallinnan vaikeutta tai epäselvä puhe. Sekä myös lapsiasiakkaista, joilla on lukivaikeutta, valikoivaa puhumattomuutta (selektiivinen mutismi), kehitysviive, kehitysvamma tai autismin kirjosta johtuvia vuorovaikutuksen pulmia. Minulla on runsaasti kokemusta monikulttuuristen lasten puheterapiakuntoutuksesta. Käytän työssäni paljon puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä (esim. kuvat ja tukiviittomat).
Terapiakielenä on suomi, vanhempien ohjausta myös englanniksi. Tarjoan määrätyille asiakasryhmille puheterapiaa englannin kielellä.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM

Syvennän ammattitaitoani säännöllisesti alan koulutuksilla, olen hankkinut lisäkoulutusta mm. seuraavasti:

ABA-seminaari 2017 (2 päivää)
Introduction to PROMPT technique workshop (3 päivää)
PRT (Pivotal Response Treatment, 2 päivää)
Picture Exchange Communication System (PECS) (2 päivää)
Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin (2 päivää)
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (1 päivä)
Oral Placement Therapy (OPT1, OPT2, Apraxia) (5 päivää)
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop (1 päivä)
Roihua kuvakommunikoinnin kuntoutukseen (3 päivää)
The Get Permission Approach to Pediatric Feeding Intervention (3 päivää)
Terapeijan äännesarja (5 päivää)
Tongue-tie kielijännesymposium (1 päivä)
Working with Selective Mutism (2 päivää)

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Puheterapeutti Anna Hokkanen, Coronaria.

Anna Hokkanen

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Anna Koskela

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Puheterapeutti Anna Kulmala, Coronaria.

Anna Kulmala

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Puheterapeutti Annamari Levanto, Coronaria.

Annamari Levanto

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Takaisin