Takaisin

Miia Lautamies

Palvelupäällikkö, puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

 • Suomi
 • Tukiviittomat
 • Viitottu suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

 • Afasiakuntoutus
 • Autismin kirjon häiriöiden kuntoutus
 • Huonokuuloisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kela lääkinnällinen kuntoutus
 • Kerronnan kuntoutus
 • Kielellisten erityisvaikeuksien kuntoutus
 • Kuulovammaisten asiakkaiden kuntoutus
 • Kuvakommunikointi
 • Puheen tuottamisen vaikeuksien kuntoutus
 • Puheen ymmärtämisen vaikeuksien kuntoutus
 • Suun motoriikan kuntoutus
 • Tukiviittomat
 • Viittomakieli
 • Vuorovaikutuksien pulmien kuntoutus
 • Äännevirheiden kuntoutus

Asiakasryhmääni kuuluvat sekä lapset että aikuiset. Työskentelen pääasiassa suomen kielellä, mutta asiakaskuntaani kuuluu myös viittomakielisiä asiakkaita, ja toteutankin puheterapiaa myös suomalaisella viittomakielellä. Minulla on kokemusta ja kiinnostusta erityisesti kielihäiriöisten lasten sekä kuulovamma-asiakkaiden kuntoutuksesta, sekä afasiaa sairastavien asiakkaiden kuntoutuksesta.

Olen työskennellyt myös paljon puheen tuoton kuntoutuksen parissa. Puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttö on lähellä sydäntäni, ja erityisesti tukiviittomia käytän päivittäin lähes useiden asiakkaiden kanssa. Pidän perheen ja lähiympäristön kanssa tehtävästä yhteistyöstä ja koen erittäin tärkeäksi suunnitella puheterapian tavoitteita ja kuntoutuksen etenemistä yhdessä asiakkaan läheisten kanssa.

Koulutukset

puheterapeutti, FM 2015

Oral Placement Therapy 1 (OPT)
Picture Exchange Communication system (PECS)
Comfor, basic training
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Lausetasoisen kuvakommunikointimateriaalin suunnittelu ja käyttö
Voimauttava vuorovaikutus
Viittomakielen ja viitotun puheen opinnot

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Helin

Anna Helin

Puheterapeuttiopiskelija
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Anna Hokkanen

Anna Hokkanen

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Anna Koskela

Anna Koskela

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Anna Kulmala

Anna Kulmala

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Takaisin