Takaisin

Miia Peltola

Puheterapeutti

Miia Peltola toimii puheterapeuttina Pääkaupunkiseudulla.

Olen aloittanut työskentelyn Contextiassa huhtikuussa 2017. Aikaisemmin olen työskennellyt terveyskeskuspuheterapeutin tehtävissä.

Työskentelen päiväkoti- ja kouluikäisten lasten parissa. Eniten minulla on työkokemusta lapsista, joilla on puheen- ja kielenkehityksen erityisvaikeus, viivästynyt puheen- ja kielenkehitys tai puheen äänteellisiä pulmia. Asiakaskuntaani kuulu myös monikielisiä lapsia ja lapsia, joilla on kehitysvamma. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät kuten kuvat ja tukiviittomat ovat tärkeä osa työtäni.

Työssäni pidän hyvin tärkeänä myös yhteistyötä lapsen perheen ja muun lähipiirin kuten päiväkodin ja koulun kanssa. Yhdessä saamme aikaan enemmän.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2012

Sairaanhoitaja, 1996
Äänteellisten pulmien kuntoutus
Kuvakommunikaation ABC
Laulupiirtämisen perusteet
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Johanna Ihalainen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Coronaria Terapeija Myllypuro

Puheterapeutti Pia Kujansuu, Coronaria.

Pia Kujansuu

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Coronaria Terapeija

Puheterapeuttiopiskelija Sanni Lahti, Coronaria.

Sanni Lahti

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Malmi

Takaisin