Milla Bucht

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Milla Bucht toimii puheterapeuttina Oulun seudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen työskennellyt puheterapeuttina perusterveydenhuollossa ja yksityisellä sektorilla, joten minulla on monipuolista kokemusta sekä lapsi- että aikuisasiakkaiden arvioinnista ja kuntoutuksesta. Avokuntoutuksen lisäksi olen työskennellyt kuntoutus- ja vuodeosastoilla.

Minulla on kokemusta ja osaamista erityisesti viivästyneen puheen ja kielen kehityksen, epäselvän puheen ja puhemotoriikan sekä aivoverenkierronhäiriöihin liittyvien kommunikaatiovaikeuksien kuntoutuksesta.

Koulutus
Puheterapeutti, FM, 2013

Oral Placement Therapy 1 & 2 (OPT)
Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa
Afaattinen ihminen ja lähi-ihminen paripuheterapiassa (APPUTE)
Ravitsemus osana neurologisen potilaan kuntoutusta
Viittomakielen alkeet