Noora Salminen

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Noora Salminen työskentelee puheterapeuttina Oulun ja Kemin seudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Puheterapeuttina vahvuuksiani ovat sekä lapsi- että aikuisasiakkaiden kohtaaminen ja lähiyhteisön ohjaaminen. Toimin työssäni asiakaslähtöisesti.

Minulla on työkokemusta lasten puheen ja kielen kehityksen, sekä vuorovaikutuksen pulmien arvioinnista ja kuntouttamisesta. Olen työskennellyt myös aikuisasiakkaiden ääni- ja neurologisperäisten häiriöiden kuntoutuksen parissa. Lisäksi minulla on kokemusta änkyttävien lasten sopeutumisvalmennuskurssin ohjaamisesta ja artikulaatioryhmistä.

Koulutus
Puheterapeutti, FM 2016

Näin ohjaan yhteisöä -koulutus
Tavoitteen asettamisen ja saavuttamisen arvioinnin menetelmä
GAS – Goal Attaintment Scaling
Viittomakielen perusteet
Etäkuntoutus puheterapiassa
Oral Placement Therapy (OPT 1)