Päivi Poutiainen

Johtava psykologi, psykoterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Coronaria Tietotaito- Iisalmi

Päivi Poutiainen työskentelee johtavana psykologina Iisalmen, Ylä-Savon ja Kuopion alueilla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen koulutukseltani psykologi, kouluttajapsykoterapeutti, työnohjaaja ja työterveyspsykologi. Olen työskennellyt perheiden ja lasten ja nuorten kanssa pitkään perheneuvolassa. Toimin myös KELAn palvelutuottajana aikuisten ja nuorten kuntoutuspsykoterapioissa niin yksilö- kuin perheterapiassa. Työskentelyotteeltani olen aktiivinen ja integratiivinen. Se tarkoittaa, että pidän turvallista ja luottamuksellista yhteistyösuhdetta asiakkaani kanssa ensi arvoisen tärkeänä sekä yhdistän kognitiivisen psykoterapian ja perheterapian menetelmiä työskentelyssäni.

Tapaan monenlaisia asiakkaita – usein heillä on mielialaongelmia, monenlaista ahdistusta ja jännittämistä, traumaattisia kokemuksia menneisyydessä, pulmia ihmissuhteissa tai meneillään oleva elämänmuutos tai -kriisi. Painotan ihmisten välistä vuorovaikutusta ja ihmissuhteita ja huomioimme myös kehollisuuden työskentelyssä.

Olen työskennellyt sijoitettujen lasten ja nuorten ja heidän hoitajiensa kanssa niin perhehoitajien kuin lastensuojelulaitosten väen kanssa. Tällöin sovellan usein DDP-menetelmää, jossa työskennellään erityisesti kiintymyssuhteiden, luottamuksen ja vuorovaikutuksen parissa. Työnohjaajana olen toiminut niin yksilö-, ryhmä- kuin yhteisötyönohjauksissa sekä esimiesten työnohjauksissa lähialojen asiantuntijoiden parissa. Teen myös työterveyspsykologin työtä yhteistyökumppanin työterveysasemalla.

KOULUTUS

Psykologian maisteri 1986
Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus 1988
Erityistason perheterapiakoulutus 1992
Vaativan erityistason perheterapiakoulutus 1996
Lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian koulutus
Esimies- ja yrittäjäkoulutuksia
Beardsleen perheinterventiokoulutus (perhekliinikko)
Työterveyspsykologien ammatillinen pätevöitymiskoulutus 2006
DDP-koulutuksia
Työnohjaajien ja prosessikonsulttien jatkokoulutus
Integratiivinen psykoterapiakoulutus meneillään (2016-2020)