Takaisin

Päivi Raunio

Puheterapeutti

Päivi Raunio työskentelee puheterapeuttina Oulussa, Kärsämäellä ja Pulkkilassa.

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelmasta syksyllä 2015. Koulutukseen liittyvän syventävän kliinisen oppimisjakson suoritin Seinäjoen keskussairaalan lastenneurologisessa yksikössä työskennellen osana moniammatillista tiimiä. Loppuharjoittelun aikana minulle karttui monipuolista ja arvokasta kokemusta lasten puheen ja kielen kehityksen sekä pienten lasten syömisongelmien arvioinnista. Lisäksi pääsin tutustumaan keskoslasten, aikuisneurologisten potilaiden sekä puheen ja kielen sekä syömisen ja nielemisen ongelmien arviointiin.

Valmistumisen jälkeen olen toiminut sekä terveyskeskuspuheterapeuttina että yksityisellä sektorilla kuntouttavana puheterapeuttina. Yksityisellä sektorilla olen kuntouttanut sekä terveyskeskusten maksusitoumusasiakkaita että Kelan vaikeavammaisia lapsia ja aikuisia, joilla on erilaisia vuorovaikutuksen, kielen, puheen ja syömisen ongelmia. Tällä hetkellä asiakkaisiini kuuluu Kelan vaikeavammaisia lapsia ja aikuisia.

Olen kuntouttanut seuraavia asiakasryhmiä: viivästynyt ja poikkeava kielenkehitys, kielellinen erityisvaikeus, afasia, autismin kirjon häiriö, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeudet. Tällä hetkellä suurin osa asiakkaistani on lapsia, joilla on erilaisia vuorovaikutuksen, puheen ja kielen kehityksen pulmia. Kokemusta löytyy myös erilaisista puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointikeinoista, kuten tukiviittomista, kuvista ja kommunikointikansioista.

Tulevaisuudessa toivoisin enemmän aikuisneurologisia asiakkaita, joiden kuntoutuksesta olen ollut kiinnostunut opiskeluaikojen alusta saakka. Lisäksi olen kiinnostunut lasten kielellisten ja puhemotoristen taitojen kuntoutuksesta. Puheterapeutin työssä minua innostaa alan monipuolisuus ja uuden oppiminen – jokainen asiakas opettaa jotain uutta. Puheterapeuttina pyrin jakamaan asiakkailleni positiivista ja kannustavaa elämänasennetta sekä tuomaan kuntoutukseen eteenpäin vievää otetta, joiden avulla asiakkaan arkea saadaan rakennettua yhdessä toimivammaksi.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2015

Terapeijan Äännesarja: Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin; Kuinka R, S, L, D, T ja N-äänne kuntoutetaan (2016)
Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen äänteellisessä kuntoutuksessa (2016)
OPT 1; A Three-Part Treatment Plan for Oral Placement Therapy (2016)

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Puheterapeutti Anna-Riikka Jämsä, Coronaria.

Anna-Riikka Jämsä

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Puheterapeutti Anni Ihme, Coronaria.

Anni Ihme

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Puheterapeutti Satu Lantto, Coronaria.

Satu Lantto

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Tuulikki Väinämö

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Takaisin