Takaisin

Pauli Härkönen

Puheterapeutti

Pauli Härkönen työskentelee puheterapeuttina Tampereen ja Pirkanmaan läntisten maakuntien alueella.

Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2018. Aiemmista opinnoistani ammattiani ovat tukeneet mm. suomen kielen, kielitieteen sekä fonetiikan opinnot. Olen aiemmin työskennellyt vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaiden parissa sekä terveyskeskuspuheterapeuttina. Terveyskeskuksessa toimenkuvaani kuului laajalti moniammatillista yhteistyötä mm. kuntoutustyöryhmän, yhteiskäyntien sekä sairaalan osastoilla työskentelyn muodoissa. Minulla on kokemusta lasten ja aikuisten kanssa työskentelystä monista eri häiriöryhmistä. Sairaalan osastoilla olen tehnyt nielemisen arviota ja kuntoutusta sekä afasia-arviota ja -kuntoutusta aikuisten parissa. Vastaanotolla olen työskennellyt aikuisten kanssa mm. äänihäiriöiden, nielemisen vaikeuden, afasioiden sekä erilaisten neurologisiin sairauksiin liittyvien kommunikaation pulmien parissa. Työni on kuitenkin painottunut lapsiin, ja lasten parissa olen saanut kokemusta mm. epäselvän puheen, kielellisten vaikeuksien, autismikirjon sekä puheen sujuvuuden häiriöiden arvioinnista ja kuntoutuksesta. Erityisesti minua kiinnostavat äänen häiriöt sekä niihin liittyvä ohjaus ja kuntoutus. Muita suosikkejani ovat puheen sujuvuuden häiriöiden kuntoutus sekä kielellisten taitojen kuntoutus. Teen mielelläni työtä kaikenlaisten ihmisten kanssa – lasten, nuorten ja aikuisten. Toteutan tarvittaessa tai asiakkaan toiveesta myös etäpuheterapiaa.

Nautin ammatissani ja toimenkuvassani työni monipuolisuudesta sekä erilaisten ihmisten kohtaamisesta. Kaikkein parasta on auttaa asiakasta parantamaan tai säilyttämään kykyään kommunikoida ja huomata yhdessä edistys terapiassa. Yhteiset onnistumisen kokemukset, edistyminen ja asiakkailta saatava kiitos ovat työni suola! Vahvuuksiani ovat halu kehittyä työssäni, vaikuttavien kuntoutusmenetelmien käyttö sekä terapioiden toteuttaminen yksilöllisesti asiakkaan vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet huomioiden.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM, 2018
Suomen kieli, HuK, 2013

Pienen lapsen sensomotorinen kehitys
Oral Placement Therapy (OPT) for Speech Clarity and Feeding
Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop
Havainnoi, arvioi ja kuntouta epäselvä puhe
Autismikirjon häiriöiden varhainen tunnistaminen ja kuntoutus
Lasten kerrontataitojen tukeminen -webinaari
Etäkuntoutus-webinaarin koulutukset

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Pauliina Kivi

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Coronaria Terapeija

Ida Relander

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Turku - Hansa

Hanna Perkiö

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Heidi Ripatti

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Turku - Hansa

Takaisin