Takaisin

Pauliina Väänänen

Puheterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Englanti
  • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

  • Kela lääkinnällinen kuntoutus

Pauliina Väänänen työskentelee Vantaan, Espoon ja Helsingin alueella.

Minulla on työkokemusta monipuolisesti sekä kuntoutustyöstä ja lähi-ihmisten ohjaamisesta että asiakkaiden arvioimisesta ja kuntoutussuunnitelmien laadinnasta moniammatillisessa työryhmässä. Minulla on erityisesti kokemusta asiakkaista, joilla on laajoja vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin pulmia. Olen työskennellyt paljon kehitysvammaisten, liikuntavammaisten ja autismin kirjon asiakkaiden kanssa. Erityisosaamistani on vuorovaikutustaitojen kuntoutus sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiokeinojen eli AAC-keinojen (esine- ja kuvakommunikaatio, tukiviittomat, kommunikaatiosovellukset, painikelaitteet) käytön harjoittelu. Käytän työssäni paljon voimauttavan vuorovaikutuksen menetelmää, jonka vaikuttavuuden olen havainnut sekä käytännön työssä että pro gradu -tutkielmassani. Lisäksi olen hankkinut koulutusten ja käytännön työn kautta osaamista puheen, äännevirheiden ja leikin kuntouttamisesta sekä syömisen, juomisen, oraalimotoriikan ja -sensoriikan pulmista ja niiden harjoittelusta.

Koulutukset

puheterapeutti, FM 2017
PRT (Pivotal Response Training)
Oral Placement Therapy 1 (OPT)
Voimauttavan vuorovaikutuksen käytännöt ja soveltaminen
Leikki lapsen kehityksen tukena
Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen - syventävää osaamista kommunikoinnin, keskustelutaitojen ja varhaisten lukitaitojen tukemiseen
Näin aloitan kuntoutuksen puhumattoman lapsen kanssa
Kuinka MPV-äänteet kuntoutetaan?
Kuinka K-äänne kuntoutetaan?
Kuinka vokaalit kuntoutetaan?
Kuinka RSLDTN-äänteet kuntoutetaan?
Näin ohjaan yhteisöä
iPad-koulutus
Miten käyttäisin ICF-viitekehystä puheterapeutin työssäni
Lasten syömisen vaikeuksien arviointi ja kuntoutus

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Hokkanen

Anna Hokkanen

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Anna Koskela

Anna Koskela

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Anna Kulmala

Anna Kulmala

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Annamari Levanto

Annamari Levanto

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Takaisin