Petra Berg

Psykoterapeutti (VET, kognitiivinen käyttäytymisterapia)

Kielitaito: Ruotsi, Englanti

Toimipaikka: Kuntoutus-ja terapiapalvelut – Espoo, Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Helsinki – Malmi

BESKRIVING AV DELTAGANDE

Petra arbetar med kognitiv beteendeterapi för individer, par och familjer. Därtill erbjuder Petra föreläsningar, och handleder personal i vårdbranschen och konsulterar på arbetsplatser.

Petra studerade till magister i utvecklingspsykologi vid Åbo Akademi och vidareutbildade sig några år senare till psykoterapeut vid Itä-Suomen Yliopisto. Petra har även specialiserat sig i trauma och posttraumatisk stress (PTSD) behandling. Hon har mycket goda erfarenheter av att arbeta med olika kulturer, religioner samt, jämställdhets- och mångfaldsfrågor. HBTIQ frågor ligger varmt om hennes hjärta.