Takaisin

Pia Kujansuu

Puheterapeutti

Valmistuin loppuvuodesta 2012 Helsingin yliopistosta ja aloitin työt Lasten Terapiakeskus Terapeijassa alkuvuodesta 2013. Jo opiskeluaikana olin kiinnostunut työskentelemään lasten ja myös kehitysvammaisten lasten parissa yksityisen sektorilla. Harjoitteluissani pääsin tutustumaan yksityisen ammatinharjoittajan työhön ja pitkän harjoittelun suoritin silloisessa Espoon kehitysvammaisten kuntoutusyksikössä EKKU:ssa. Opiskelin ennen yliopistolle siirtymistä jonkin aikaa Diak-ammattikorkeakoulussa Sosionomiksi. Ehdin suorittaa lapsiin ja nuoriin erikoistumisen koulutusohjelmat ennen vaihtoa logopedian opintoihin.

Erikoisosaamisalueeni on selektiivisen mutismin (valikoiva puhumattomuus, puhepelko) kuntoutus. Minulla on kertynyt kokemusta valikoivan puhumattomuuden kuntoutuksesta vuodesta 2014 lähtien. Olen suorittanut Maggie Johnsonin Working with selective mutism -menetelmäkoulutuksen maaliskuussa 2016 Helsingissä ja jatkokurssin Working with Selective Mutism Master Class Moduulit 3 ja 4 tammikuussa 2021. Vuosien varrella olen pystynyt onnistuneesti auttamaan useita lapsia puhepelon vähentämisessä asteittaisen altistusmenetelmän avulla. Tällä hetkellä kuntoutan lähes puolet työajastani valikoivasti puhumattomia lapsia.

Olen vuosien varrella kuntouttanut Kelan vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa laajasti lapsia erilaisilla diagnooseilla. Puheterapeuttina olen erityisesti kiinnostunut varhaisten vuorovaikutustaitojen ja kommunikoinnin ydintaitojen kuntouttamiseen. Tähän olen myös vuosien varrella kouluttautunut, joista tärkeimpinä näen PRT-koulutuksen (Pivotal Responce Training) 2014, Kommunikaation kolmio ja kulmakivet-koulutuksen 2017 ja PECS-koulutuksen (Picture Exchange Communication system 2020). Erilaisten AAC-menetelmien kuten kuvien, piirtämisen, kuvakansioiden ja myös joidenkin puhelaitteiden käyttö on minulle tuttua. Kouluttautuminen ja ammatillinen kehittyminen on minulle hyvin tärkeää.

Terapiassa näen hyvin tärkeänä hyvän ja luottamuksellisen terapiasuhteen, vanhempien ja lähiympäristön kanssa tehdyn yhteistyön ja ohjauksen sekä ilon ja leikillisen otteen terapiassa. Olen ihmisenä helposti lähestyttävä ja sosiaalinen ja osaan lähestyä ja luoda kontaktin myös vähän ujompiin lapsiin ja aikuisiin.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM

20.-22.1.2021 Working with Selective Mutism. Maggie Johnson. Module 3 additional considerations for older children and young people. Module 4 Introduction to co-existing conditions.Course Beetle, UK. Online. (11h)

17.-18.3.2016 Working with Selective Mutism. Maggie Johnson. The Core Course. Lasten neurologisen kuntoutuksen yhdistys. Helsinki. (16h)

2.-3.6.2020 Picture Exchange Communication System (PECS) Level 1 training. Pyramid Education/Professio. Online. (13h)

5.-6.3.2019 Leikki lapsen kehityksen tukena -koulutus. Leea Mattila ja Tiina Lautamo. Professio. Espoo. (14h)

14.-16.2017 Get Permission Approach to Periatric Feeding Intervention. Marsha Dunn Klein. Terapeija Oy. Helsinki. (18h)

17.3.2017 Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus -koulutus. Tuula Savinainen-Makkonen.Terapeija Oy. Helsinki. (7h)

11.9.2015-9.12.2016 Terapeijan äännesarja, 5 päivän koulutuskokonaisuus. Katja Koski. Helsinki. (30h)
11.9.2015 K-äänne
12.2.2016 R, S, L, D, T ja N -äänteet
11.11.2016 Vokaalit
9.12.2016 Kuinka aloittaa puhumattoman lapsen kanssa

15.2.2019 Miten käyttäisin ICF-viitekehystä puheterapeutin työssäni. Päivä Saukko. Coronaria Oy. Espoo. (6h)

28.4.2017 Kommunikaation Kolmiot ja Kulmakivet. Hannele Tanskanen ja Sanna Tarpila. Terapeija Oy. Helsinki. (7h)

27.1.2017 CP -kuntoutuksen keskeiset elementit moniammatillisesti viitekehyksenä ICF: 3. osa Monivammaisuus. Oili Alasalmi, Reetta Tuomisto, Eija Helminen, Nita Tolvanen, Hanna Helminen. Terapeija Oy. Helsinki. (7h)

4.11.2016 Uusi tietosuoja-asetus. Tietosuoja ja uudistuva sääntely: Näin täytät tietosuojavaatimukset käytännössä. Eija Warma ja Anna-Sofia Kivi. Terapeija Oy. Helsinki. (7h)

13.11.2015 Syöttämisen hyvät käytännöt. Eija Helminen, Katja Koski. Terapeija Oy. Helsinki. (7h)

15.-18.10.2015 Oral placement therapy 1 & 2 (OPT). Renee Roy Hill. Terapeija Oy. Helsinki. (28h)

18-19.3.2015 Teaching Functional Speech to Non-verbal Individuals with Behavior Problems: Applying the science of behavior analysis with oral placement therapy. Renee Roy Hill. Terapeija Oy. Helsinki (14h)

27.2.2015 Suun ja Kasvojen alueen syventävä kinesioteippaus. Eija Helminen. Terapeija Oy. Helsinki. (7h)

12.9.2014 PRT-menetelmän (Pivotal Responce Training) koulutuspäivä. Jaana Alander ja Jaana Ylönen. Terapeija Oy. (7h)

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Aida Lampenius

Aida Lampenius

Puheterapeuttiopiskelija
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Anna Hokkanen

Anna Hokkanen

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Anna Koskela

Anna Koskela

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Anna Kulmala

Anna Kulmala

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Takaisin