Pia Setälä

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi, Ruotsi, Englanti

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Helsinki – Malmi

Pia Setälä työskentelee puheterapeuttina


KUVAUS OSAAMISESTA 

Minulla on erityisesti kokemusta aikuisneurologisista asiakkaista. Kuntoutan lähinnä aivoverenkiertohäiriön sairastaneita (Stroke, SAV, ICH), traumaattisen aivovamman saaneita (TBI), etenevää neurologista sairautta sairastavia (esim MS, Parkinsonin tauti), anoksisen aivovaurion sekä aivokasvaimen jälkitiloista kärsiviä henkilöitä, sekä henkilöitä, joilla alkava dementia, Alzheimerin tauti tai hitaasti etenevä afasia NUD.

Minulla on myös kokemusta asiakkaista, joilla on äänenkäytön ongelmia sekä asiakkaista, jotka kärsivät änkytyksestä ja/tai sokelluksesta. Lisäksi minulla on kokemusta kouluikäisistä ja nuorista, joilla kielelliskognitiivisia erityishäiriöitä joiden seurauksena mahdollisia oppimishäiriöitä ja/tai LuKi-vaikeuksia. Olen myös perehtynyt kaksi- ja monikielisyysongelmiin.

Kokemuksen olen hankkinut kahdenkymmenen vuoden työkokemuksella Yliopistosairaalassa, neurokirurgian klinikalla sekä neurologisella kuntoutusosastolla ja poliklinikalla. Lisäksi minulla on kokemusta foniatrisella poliklinikalla työskentelystä (äänihäiriöt, änkytys, LuKi-tutkimukset ym.), sekä terveyskeskuksessa ja neurologisessa kuntoutuskeskuksessa lyhyempiä jaksoja. Vuodesta 2007 olen toiminut ammatinharjoittajana. Kliinisen työni ohessa olen kouluttanut, työnohjannut Logopedian opiskelijoita sekä pitänyt erityisluentosarjoja yliopistolla (aikuisneurologia, afasia, dysartria).

Olen kaksikielinen ja kuntoutan sekä ruotsin- että suomenkielellä, näiden lisäksi englanninkielellä.

Koulutus
Puheterapeutti, FM 1987

Neuropsykologisk diagnostik av barn, Hangö sommaruniversitet 14.8.1985
Rehabilitering av barn med speciella svårigheter, Hangö sommaruniversitet 6.8.1986
TSTI; Comprehensive DPNS Workshop, Effective treatment of Pharyngeal Dysphagia, 25.7.2001
TSTI Facial Muscle Exercise Program 25.7.2001
Cognitive Rehabilitation Workshop, Summer University of Turku 19.9.2001
TSTI, Comprehensive DPNS Workshop, Effective Treatment of Pharyngeal Dysphagia (jatko) 11.10.2003
TSTI, Facial Muscle Exercise Program (jatko) 11.10.2003
Vuorovaikutusvalmiuksia neuropsykiatristen ja neurologisten logopedisten häiriöiden vaativaan kun-toutukseen 15.1.2016 – 6.5.2017