Piia Haapalainen

Tiimivastaava, puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Piia Haapalainen työskentelee puheterapeuttina Oulussa.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopistosta v. 2008 ja työskennellyt siitä saakka yksityisellä puolella pääasiassa Kelan vaikeavammaisten kuntoutettavien ja heidän lähiympäristöjensä kanssa. Kokemusta on myös kunta-asiakkaiden kanssa työskentelystä.

Vahvaan ammattitaitooni kuuluu erityisesti lasten äänteellisten ja puhemotoristen pulmien kuntoutus. Minulle on karttunut runsaasti kokemusta myös kielellisen erityisvaikeuden pulmista ja niiden kuntouttamisesta, mutta asiakaskuntaani on kuulunut monipuolisesti lähes kaikkiin häiriöryhmiin kuuluvia kuntoutettavia, mm. aikuisneurologisia sekä kehitysvammaisia asiakkaita. Tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien käyttö on minulle tuttua. Uskon voivani auttaa myös sinua tai läheistäsi.

Pyrin ottamaan asiakkaan perheen ja muun lähiympäristön kuntoutukseen mukaan heidän voimavaroistaan riippuen – tavoitteena on saada yhteistyö ja kuntoutuksellinen arki toimimaan. Yhdessä mennään yhteisesti laadittuja tavoitteita kohti ja terapeuttina opastan arjessa toimivien menetelmien käyttöön. Koen erityisen tärkeäksi sen, että asiakkaan perhe ja muu lähiympäristö ymmärtää mitä tehdään ja miksi tehdään. Ilo työhöni tulee asiakkaiden ja heidän lähiyhteisöjensä kokemien oivallusten ja onnistumisten kautta. Työskentelen mielelläni sekä lasten että aikuisten kanssa.

Koulutus
puheterapeutti, FM 2008
laillistettu sairaanhoitaja 2000
työhyvinvointikoordinaattori 2011
Lähiesimiestyön ammattitutkinto 2019

Ammatilliset täydennyskoulutukset mm.
Oral Placement Therapy 1 & 2 ja Apraxia (OPT)
Kommunikoinnin kolmio ja kulmakivet
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Äänteistä puhetta – näkökulmia ympäristön ohjaukseen
ICF toimintakyky
Apusanamenetelmä
Mielekkään kielen resepti – vanhemman ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen vaikuttaminen puheterapiassa
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla – workshop