Takaisin

Piipa Penttilä

Toimintaterapeutti

Asiakaskuntani koostuu pääosin lapsista, joiden haasteet painottuvat erilaisiin oppimisvaikeuksiin tai kehitysviivästymiin ja jotka tarvitsevat tukea esim. hahmottamisen, karkea- ja hienomotoriikan, toiminnan ohjauksen, tarkkaavuuden tai leikki- ja tunnetaitojensa vahvistamiseksi. Lisäksi työskentelen neurologisten ja psykiatristen aikuisasiakkaiden kanssa. Kohtaan jokaisen asiakkaan yksilönä hänen iästään, taustastaan tai haasteistaan riippumatta.

Toimintaterapeuttina vahvuuteni on neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista (esim. ADHD, autismin kirjo) kärsivien lasten kanssa työskentelyssä. Perehtyneisyysalueitani ovat mm. sosiaalisten ja tunnetaitojen vahvistaminen kokemuksellisin keinoin sekä Mindfulnessin eli tietoisen läsnäolon menetelmien hyödyntäminen asiakastyössä. Toteutan toimintaterapiaa myös koira-avusteisesti.

Koulutukset

Toimintaterapeutti 2018
EASEL®-ohjaaja 2017
Mindfulness-tunnetaitovalmentaja 2017
Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja 2014

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anniina Sarajärvi

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Terapiapaja

Katri Niemelä

Toimintaterapeutti

Laitoskuntoutuspalvelut - Medifamilia - Oulu - Eden

Tiina Eskola

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Pirkko Harvio

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Terapiapaja

Takaisin