Reetta Lääkkölä

Toimintaterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Rovaniemi

Reetta Lääkkölä toimii toimintaterapeuttina Rovaniemellä sekä Posiolla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Toimintaterapeuttina minulla on kokemusta erityisesti lasten kanssa työskentelystä ja olen kiinnostunut erityisesti alle kouluikäisten ja pienten alakoululaisten toimintaterapiasta. Vahvuutenani on vuorovaikutussuhteen luominen ja yhteistyö asiakkaan ja hänen lähiympäristön kanssa ja koen lähiympäristön ohjaamisen tärkeäksi osaksi terapiatyöskentelyä. Minulla on kokoemusta myös terveyskeskuksessa työskentelystä.

KOULUTUS

Toimintaterapeutti, 2015

Neuropsykiatrinen valmentaja, 2018

GAS (Goal Attainment Scaling) -koulutus

Strukturoitu sensomotoristen valmiuksien havainnointi

Hahmotusvaikeudet – Ymmärrämmekö näkemäämme, hahmottamisen salat ja vaikeudet

Itsesäätely: Kehitys ja vaikeudet

Mobiililaitteet kuntoutuksessa

SeMoCo- perus- ja jatkokurssi, apua käyttäytymisen ymmärtämiseen ja aistihäiriöihin