Riitta Karhunen

Toimintaterapeutti

Kielitaito: Suomi, Englanti

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Joensuu – Keskusta

Riitta Karhunen työskentelee toimintaterapeuttina Pohjois-Karjalan alueella.


Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Savonia-ammattikorkeakoulusta 2006. Valmistumisestani lähtien olen työskennellyt julkisella puolella lasten toimintaterapeuttina. Työkokemusta minulle on kertynyt erityisesti lasten toimintakyvyn arvioinnista sekä yksilö-, pari- ja ryhmätoimintaterapian toteuttamisesta. Yhteistyö lasten perheiden ja lähiverkostojen kanssa sekä arjen toimintojen ohjaus ovat olleet keskeinen osa työtäni. Aloitin työskentelyn Coronarialla tammikuussa 2019 ja toimin toimintaterapeuttina Pohjois-Karjalan alueella. Työskentelen mielelläni eri ikäisten asiakkaiden kanssa. Terapiakäynnit voivat toteutua toimitiloissa, asiakkaan kotona, päiväkodilla tai koululla.

Koulutus

Toimintaterapeutti 2006
MAP (Miller Assessment for Preschoolers), Sity ry 2007
Sensomotoristen perusvalmiuksien kliininen havainnointi, Sity ry 2008
Lasten ja nuorten ryhmäterapian perusteet, Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Osvietta ja Oppisopimuskeskus 2009-2010
M-Fun (Miller Function & Participation scales), Sity ry 2012
SPM (Sensory Processing Measure), Sity ry 2017
Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi mielessä-perheryhmänohjaajakoulutus, MLL 2018