Takaisin

Roosa Ruokokoski

Toimintaterapeutti

Tarjoan lämminhenkistä toimintaterapiaa. Vahvuuteni terapeuttina ovat avoimuus ja empaattisuus. Minulle on tärkeää, että asiakas voi perheineen tulla kuntoutukseen sellaisina, kuin he ovat.

Olen työskennellyt mm. vankilassa, lastensuojelussa sekä yhdistystoiminnassa perheleireillä lasten ja vanhempien kanssa. Minulla on ollut asiakkaita lasten ja nuorten eri diagnoosiryhmistä; erityisesti kokemusta on kertynyt aistisäätelyn pulmien sekä neuropsykiatristen haasteiden toimintaterapiasta. Aikuisten toimintaterapiasta minulla on eniten kokemusta päihde- ja mielenterveyspulmien kuntoutuksesta.

Työssäni olen suunnitellut ja toteuttanut terapiaryhmiä, lyhyitä kuntoutusjaksoja sekä toimintaterapia-arviointeja. Verkostotyöskentely on minulle tuttua; erityisesti yhteistyö koulujen sekä hoitavien tahojen kanssa on ollut kiinteä osa työskentelytapaani. Lisäksi minulla on koira-avusteisen kuntoutuksen täydennyskoulutus ja harrastan aktiivisesti ratsastusta sekä ohjaan lapsia ja aikuisia hevosharrastuksen parissa.

Työskentelyni perustana on teoriatiedon yhdistäminen asiakkaan yksilölliseen, omannäköiseen arkeen ja sen haasteisiin. Minulle on tärkeää rakentaa asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa luottamuksellinen ja avoin terapiasuhde, joka toimii perustana kuntoutukselle. Mielestäni kuntoutuksen onnistumiselle on keskeistä realististen ja asiakkaalle merkityksellisten tavoitteiden laadinta, sekä terapian integroiminen terapiakäynneiltä asiakkaan omaan toimintaympäristöön.

Koulutukset

Toimintaterapeutti, AMK, Metropolia, 2019
Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä, KKKT & JAMK

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Sell

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Juuso Pitkänen

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kokkola

Takaisin