Takaisin

Saara Lehto

Toimintaterapeutti

Työskentelen lasten, nuorten ja työikäisten kuntoutujien parissa toteuttaen sekä toimintaterapeutin arviointeja että terapiatyötä. Minulla on aikaisempaa kokemusta terveyskeskuksessa työskentelystä, lasten ja nuorten toimintaterapia-arvioinneista sekä nuorten aikuisten ammatillisesta tukemisesta osana Ohjaamotoimintaa. Olen aikaisemmalta ammatiltani tradenomi, ja myös tuossa ammatissa toiminut vuosia nuorten aikuisten ammatillisen ohjaamisen parissa. Minulla on kokemusta moniam-matillisesta ja -alaisesta verkostotyöstä, ja pidänkin asiakkaan verkoston ottamista mukaan työsken-telyyn tärkeänä: ihminen ei toimi tyhjiössä, vaan ympäristö kaikissa sen ominaisuuksissaan vaikut-taa asiakkaan mahdollisuuksiin osallistua omaan arkeensa mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla. Minulle kaikkein tärkeintä terapiatyössä on hyvän luottamussuhteen rakentaminen ja asiakkaan pys-tyvyyskokemusten vahvistaminen. Ratkaisukeskeinen työskentelyote, asiakkaan tukeminen vah-vuuksiensa valjastamiseen sekä osallistumista tukevien ympäristötekijöiden löytäminen ovat tärkeitä tehtäviäni asiakkaan rinnalla.

Koulutukset

Toimintaterapeutti 2019
Sensorisen integraation perusteet
GAS- Goal Attainment Scaling – koulutus
Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus
Monialainen uraohjausosaaminen
Tradenomi 2011
Työpaikkaohjaajien koulutus

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Heidi Keränen

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kajaani

Pirjo Törmänen

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kuusamo Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Posio

Sonja Ahola

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Sari Malkki

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Kuopio - Kunto Kuopio

Takaisin