Saija Koskela

Toimintaterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Saija Koskela työskentelee toimintaterapeuttina Oulun ja Kuusamon seudulla.


Koulutus ja työkokemus

Saija on valmistunut toimintaterapeutiksi syyskuussa 2009 Oulun seudun ammattikorkeakoulusta. Hän on työskennellyt pääasiassa Kelan kautta tulleiden vaikeavammaisten aikuis-  ja lapsiasiakkaiden kanssa.

Saijalla on kokemusta aikuisneurologisten asiakkaiden kuntoutuksesta (mm. neurologiset sairaudet, aivovammat ja aivoverenkiertohäiriöt). Hän on työskennellyt myös mm. lasten kehitysviiveiden ja kehityshäiriöiden sekä autisminkirjon häiriöiden kuntoutuksessa. Saijalla on kokemusta lisäksi motoriikan, hahmottamisen, tarkkaavaisuuden, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen haasteiden kuntoutuksessa.

Lisäkoulutuksena Saija on käynyt menetelmiä hahmotushäiriöiden, kehonhallinnan, aistihäiriöiden ja yläraajojen kuntoutukseen.

Vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet

Saija on kokenut toimintaterapeutti ja asiakaskunta on hyvinkin erilaista. Reipas ja pirteä Saija on valmis jokaiseen haasteeseen ja kokee toimintaterapeuttina työskentelyn erittäin antoisaksi. Ammatillisina mielenkiinnon kohteina Saija listaa leikin, luovat toiminnat ja sensomotorisen kuntoutuksen.