Takaisin

Saija Koskela

Toimintaterapeutti

Saija on valmistunut toimintaterapeutiksi syyskuussa 2009 Oulun seudun ammattikorkeakoulusta. Hän on työskennellyt pääasiassa Kelan kautta tulleiden vaikeavammaisten aikuis-  ja lapsiasiakkaiden kanssa.

Saijalla on kokemusta aikuisneurologisten asiakkaiden kuntoutuksesta (mm. neurologiset sairaudet, aivovammat ja aivoverenkiertohäiriöt). Hän on työskennellyt myös mm. lasten kehitysviiveiden ja kehityshäiriöiden sekä autisminkirjon häiriöiden kuntoutuksessa. Saijalla on kokemusta lisäksi motoriikan, hahmottamisen, tarkkaavaisuuden, itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen haasteiden kuntoutuksessa.

Saija on kokenut toimintaterapeutti ja asiakaskunta on hyvinkin erilaista. Reipas ja pirteä Saija on valmis jokaiseen haasteeseen ja kokee toimintaterapeuttina työskentelyn erittäin antoisaksi. Ammatillisina mielenkiinnon kohteina Saija listaa leikin, luovat toiminnat ja sensomotorisen kuntoutuksen.

Lisäkoulutuksena Saija on käynyt menetelmiä hahmotushäiriöiden, kehonhallinnan, aistihäiriöiden ja yläraajojen kuntoutukseen.

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Tytti Hanhela

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Toimintaterapeutti Henriikka Niemi, Toimintaterapeutti.

Henriikka Niemi

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Saara Saukonoja

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Ulla Äijälä

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Takaisin