Takaisin

Sanna Juuso

Sosionomi

Sanna työskentelee LAKU-perhekuntoutuksessa Meri-Lapin alueella ja Lapissa.

Monipuolinen koulutukseni koostuu opetus- ja kasvatusalan sekä sosiaalialan korkeakoulututkinnoista, joissa olen suuntautunut syrjäytymisen ehkäisyyn, sosiaalialan aluelähtöiseen kehittämiseen ja sosiaalialan johtamiseen. Näitä täydentävät monipuoliset lisä- ja täydennyskoulutukset, joissa korostuu neuropsykiatrinen ja psykologinen osaaminen ja kuntoutuksen asiantuntijuus.

Laaja työkokemus niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla lastensuojelu- ja päihdepalvelujen, kehitysvammapalvelujen johtamisesta, muutosjohtamisesta, sekä tiimiesimiestyöstä. Olen organisoinut ja ohjannut aikuisten ja nuorten erityisryhmiä (esim. mielenterveyskuntoutuja-asiakkaille ja autisminkirjon asiakkaille) sekä yksilöohjauksena esim. itsenäistyvien nuorten jälkihuoltotyössä, tuetun työllistymisen ja neuropsykiatrisen valmennuksen keinoin, toteuttanut perhetyötä, perhekuntoutusta esim. vanhemmuuden jaksamisen tukena. Erityisesti kokemusta on kertynyt eri tavoin psyykkistä ja neuropsykiatrista tukea tarvitsevien sekä kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa työskentelystä.

Työskentelytapani on voimavara- ja ratkaisukeskeinen, kannustava, joustava, lämmin ja luottamuksellinen. Pyrin onnistuneeseen kohtaamiseen ja vaikuttavaan työhön. Tapaamiset voidaan toteuttaa asiakkaan omassa ympäristössä, Coronarian vastaanotolla tai etäyhteydellä.

Koulutukset

Sosionomi (YAMK ja AMK)
Yhteisöpedagogi (AMK)

- Neuropsykiatrinen valmentaja
- TRADES Diploma tuetun työllistymisen asiantuntija
- Ennaltava ehkäisevän mielenterveystyön ja perhetyön koulutus
- Beardsleen perheinterventio perhekuntoutuksen menetelmä
- Lapset puheeksi-menetelmä
- TOIMI toimintakykyarviointi
- Mielenterveyden ensiapu
- Kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot
- Psykologian perusopinnot
- Kuvakommunikaatio ja tukiviittomat

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Päivi Laitinen

Sosionomi, Kurssityöntekijä

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Hämeenlinna

Pia Nieminen

Psykologi

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Turku - Hansa

Mirka Kaukonen

Sosiaalityöntekijä, neurospsykiatrinen valmentaja

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Rovaniemi

Maija Ilmonen

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Lahti

Takaisin