Takaisin

Sanna Mattila

Puheterapeutti

Olen logopedian maisterivaiheen opiskelija Helsingin yliopistosta ja työskentelen Coronarialla osa-aikaisena työntekijänä opintojeni ohella. Tein työharjoitteluni Coronarialla keväällä 2020, jonka aikana pääsin perehtymään erityisesti etäpuheterapiaan. Harjoittelun aikana kuntoutin lapsia, joilla oli puheen ja kielen kehityksen ongelmia, mm. yksi tai useampia äännevirheitä, epäselvä puhe, puheen ymmärtämisen ja sananlöytämisen vaikeuksia. Syventävässä harjoittelussa 2019 olin mukana pienten kuulovammaisten lasten CIsumusa-puhemuskari-projektissa ja koenkin, että musiikki on yksi hyvä kuntoutuksen väline. Teen pro gradu-työtäni tanssikuntoutuksen vaikutuksesta aivovamman saaneiden aikuisten vuorovaikutukseen.Toimin myös muutamana kesänä esikouluikäisten lasten kesäkerho-ohjaajana, jossa tavoitteena oli leikkien ja liikunnan keinoin harjoitella kielellisen tietoisuuden taitoja. Minulla on kokemusta myös puheterapiamateriaalin tekemisestä ja olen aikaisemmin opiskellut mm. graafista suunnittelua, kuvallista viestintää ja tekstiilisuunnittelua. Aiempaa työkokemusta minulla on erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kanssa työskentelystä mm. sairaalan teho-osastolta syömishäiriöosastolle ja pienten lasten parista päiväkodeista sekä muistisairaiden ikäihmisten parista vanhainkodissa.

Koulutukset

Lääketieteen kandi 2019Graafinen suunnittelu ja kuvallinen viestintä