Sari Väätäjä

Puheterapeutti (äitiyslomalla)

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Sari Väätäjä toimii puheterapeuttina Oulun seudulla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Valmistuin puheterapeutiksi tammikuussa 2015 Oulun yliopistosta. Opintoihini liittyvän loppuharjoittelun tein Oulun yliopistollisen sairaalan lastenneurologian poliklinikalla, jossa arvioin pääasiassa alle kouluikäisten lasten kielellisiä ja vuorovaikutuksellisia taitoja.

Olen aiemmalta koulutukseltani lastentarhanopettaja ja olen työskennellyt esiopetuksen parissa eri päiväkodeissa Oulussa. Lasten kokonaisvaltaisen kehityksen ja kielellisten taitojen tukeminen on siis tuttua aiempien työkuvioideni kautta ja lasten kanssa työskentely onkin erityisen lähellä sydäntäni. Työskentelen mielelläni myös aikuisten puheterapia-asiakkaiden kanssa, ja ole erittäin motivoitunut kehittämään osaamistani ja ammattitaitoani kaiken aikaa.

Olen alun perin Kemin tyttöjä, joten innolla aloitan puheterapeutin työt Terameressä kotikonnuillani. Vapaa-aikani vietän mielelläni ulkoillen, ystävien kanssa sekä kotona rentoutuen.

KOULUTUS

Puheterapeutti FM 2014

Lisä- ja täydennyskoulutukset:

Afaattinen ihminen ja lähi-ihminen paripuheterapiassa (APPUTE), 2014
Aivovamma muuttaa elämää, 2014
Ravitsemus osana neurologisen potilaan kuntoutusta, 2014
Lasten ja aikuisten puheen apraksia – erotusdiagnostiikka ja kuntoutus, 2013
Tukiviittomien alkeiskurssi, 2011