Takaisin

Satu Lumiaho

Tiimivastaava

Satu Lumiaho työskentelee Oulun, Tyrnävän, Muhoksen, Utajärven ja Vaalan alueilla.

"Olen valmistunut toimintaterapeutiksi Oulun ammattikorkeakoulusta huhtikuussa 2011, jonka jälkeen olen työskennellyt yksityisen puolen avokuntoutuksessa pääasiassa lasten ja nuorten kuntoutuksen parissa. Minulla on myös ratkaisukeskeisen eläinavusteisen valmentajan koulutus. Asiakastyön ohella toimin lähiesimiehenä Coronaria Kuntoutuspalveluiden moniammatillisessa tiimissä.

Tavoitteenani on tehdä työtä, joka mahdollistaisi lasten ja nuorten turvallisen kasvun, jokaisen asiakkaan yksilöllisen potentiaalin löytymisen ja sen hyödyntämisen arjessa. Minulla on kokemusta erilaisten oppimisvaikeuksien, keskittymishäiriöiden, tunnetaitojen ja käyttäytymisen haasteiden kuntoutuksesta. Sekä lasten että aikuisten terapiassa pidän tärkeänä kokonaisvaltaisuutta ja korostan myös psyykkisen toimintakyvyn tukemista arjen haasteissa. Vaikka suurin osa asiakkaista on lapsia ja nuoria, on minulla kokemusta myös työikäisten ja ikääntyneiden kuntoutuksesta sekä neurologiselta että psykiatriselta puolelta.

Vahvuuksiani ovat verkostotyötaidot ja erilaisissa moniammatillisissa tiimeissä työskentely. Lähestymistapani terapiatyöhön on avarakatseisen ja kehittävä, minkä kautta asiakkaalle mahdollistuu yksilöllinen ja ammattitaitoinen palvelu. Pidän tärkeänä sitä, että terapiassa harjoiteltujen taitojen yleistäminen ja siirtäminen arjen ympäristöihin tehdään huolellisesti. Ratsastuksesta ja hevosavusteisesta toiminnasta minulla on erityisosaamista oman harrastustaustani kautta. Olen kiinnostunut luonto- ja eläinavusteisista menetelmistä ja toteutan työssäni eläinavusteista terapiaa.

Asiakastyön lisäksi toimin tiimin lähiesimiehenä."

Koulutukset

Toimintaterapeutti, AMK 2011
Ratkaisukeskeinen eläinavusteinen valmentaja 2016

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Toimintaterapeutti Sanna Vehkaoja, Coronaria.

Sanna Vehkaoja

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Piipa Penttilä

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Terapiapaja

Laura Kulju

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Kemi - Valtakatu

Toimintaterapeutti Julia Pirttijärvi, Coronaria.

Julia Pirttijärvi

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Terapiapaja

Takaisin