Takaisin

Satu Roine

Toimintaterapeutti

Olen helposti lähestyttävä, empaattinen ja leikkisä toimintaterapeutti. Hyödynnän työssäni luovalla tavalla asiakkaan voimavaroja ja mielenkiinnonkohteita. Koen ammatilliseksi vahvuudekseni aidon läsnäolon sekä luovuuden. Toimintaterapiassa asiakas on aktiivinen toimija, jonka kanssa terapeutti etsii yhteistyössä toimivia ratkaisuja, joiden avulla osallistuminen mahdollistuu juuri niihin arjen toimintoihin, jotka asiakas kokee omassa elämässään merkitykselliseksi. Toimintaterapeuttina minulle on tärkeää rakentaa asiakkaan sekä hänen lähiverkostojensa kanssa luottamuksellinen ja avoin terapiasuhde, joka toimii kuntoutuksen perustana.

Minulla on kokemusta erityisesti autismikirjon ihmisten kanssa työskentelystä sekä lastensuojeluperheiden kanssa tehtävästä työstä. Minulle on kertynyt kokemusta erityisesti aistisäätelypulmien sekä neuropsykiatristen ja psykiatristen haasteiden toimintaterapiasta. Olen työskennellyt hyvin erilaisten ja eri-ikäisten kanssa eri ympäristöissä. Minulla on kokemusta moniammatillisesta- ja alaisesta verkostotyöstä. Pidän tärkeänä asiakkaan verkostojen mukaan ottamisen työskentelyyn, koska ympäristö vaikuttaa asiakkaan mahdollisuuksiin osallistua omaan arkeensa merkityksellisellä tavalla.

Koen terapiassa tärkeäksi lämpimän ja hyvän vuorovaikutussuhteen, yhteyden ja empaattisen kohtaamisen sekä tunnetaitojen tukemisen. Vahvuuksiani toimintaterapeuttina on asiakkaan ennakkoluuloton ja avoin kohtaaminen, innostuneisuus, toiveikkuus, oppimisen ilo ja huumorintaju.

Koulutukset

Toimintaterapeutti, AMK 2014
Lähihoitaja 2004

Täydennyskoulutukset:
Theraplay practitioner (koulutuksessa)
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiudet
Sensorisen integraation perusteet (A-osa)
Neuropsykiatrinen valmentaja
Leikki lapsen kehityksen tukena

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Anna Sell

Anna Sell

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Espoo - Kappelikuja

Anne Ruotsalainen

Anne Ruotsalainen

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Anni Kärhä

Anni Kärhä

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Myyrmanni

Emmi Liukku

Emmi Liukku

Toimintaterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Myyrmanni

Takaisin