Takaisin

Sofia Westberg

Puheterapeutti

Jag erbjuder talterapi på både finska och svenska och arbetar främst med barn. Mitt klientel består av barn med bland annat specifik språkstörning, kommunikationssvårigheter i samband med hörselskada, svårigheter med talproduktion, autismspektrumstörning och utvecklingsstörning. Jag använder dagligen kommunikationsstödande metoder i mitt arbete, så som tecken och bilder

Asiakaskuntaani kuuluu lapsia, joilla on esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus, monimuotoinen kehitysvamma, puheen tuoton vaikeus, kuulovammasta johtuva kommunikaatiovaikeus tai autismikirjon häiriö.

Annan puheterapiaa sekä suomeksi että ruotsiksi. Käytän terapiassa paljon tukiviittomia ja kuvia kommunikoinnin ja puheen kehitystä tukevina menetelminä.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2017

OPT (Oral Placement Therapy)
Lasten suunalueen sensomotoriset pulmat ja niiden kuntoutus
Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
Barn med utmanande beteende - att förstå, bemöta och stöda

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Cecilia Kietz

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Turku

Juulia Vehkaoja

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Turku

Takaisin