Takaisin

Sofia Westberg

Puheterapeutti

Sofia toimii kaksikielisenä puheterapeuttina Espoon ja Kirkkonummen alueella

Asiakaskuntaani kuuluu päiväkoti- ja kouluikäisiä lapsia, joilla on esimerkiksi kielellinen erityisvaikeus, monimuotoinen kehitysvamma, puheen tuoton vaikeus tai autismikirjon häiriö. Käytän terapiassa paljon tukiviittomia ja kuvia kommunikoinnin ja puheen kehitystä tukevina menetelminä. Myös kuvakommunikaatiokansiot ja esimerkiksi GoTalkNow-sovellus on tullut minulle tutuiksi. Yhteistyö asiakkaitteni lähiympäristön kanssa ja lähiympäristön osallistuttaminen kuntoutukseen on työssäni erittäin tärkeää. Työskentelen sekä suomeksi että ruotsiksi.

Jag arbetar med barn i daghems- och skolåldern. Mitt klientel består av barn med bland annat specifik språkstörning, svårigheter med talproduktion, autismspektrumstörning och utvecklingsstörning. Jag använder dagligen kommunikationsstödande metoder i mitt arbete, så som tecken som stöd och bilder. Även bildkommunikationspärmar och GoTalkNow-applikationen har blivit bekanta för mig. Samarbete med mina klienters närmiljö samt att möjliggöra närmiljöns delaktighet i habiliteringen är viktigt för mig. Jag arbetar både på svenska och på finska.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2017

OPT (Oral Placement Therapy)
Lasten suunalueen sensomotoriset pulmat ja niiden kuntoutus
Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
PRT (Pivotal Response Training)
Autismikirjon moniammatillinen kuntoutus
Lasten puhemotoristen taitojen arviointi ja kuntoutus
Leikki lapsen kehityksen tukenan med utmanande beteende - att förstå, bemöta och stöda

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Puheterapeutti Heidi Eloranta,Coronaria.

Heidi Eloranta

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Malmi

Asta Lempinen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Coronaria Terapeija

Katariina Päivilä

Tiimivastaava, Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Kappelitie Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Malmi

Puheterapeutti Heli Järvinen, Coronaria.

Heli Järvinen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Helsinki - Coronaria Terapeija Myllypuro

Takaisin