Soile Kohvakka

Puheterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus-ja terapiapalvelut – Espoo

Soile Kohvakka toimii puheterapeuttina Espoon alueella.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen valmistunut Tampereen yliopistosta puheterapeutiksi keväällä 2013 ja aloittanut työt Coronaria Contextialla Lahdessa syksyllä 2017. Aikaisemmin olen työskennellyt asiantuntijana vammais- ja potilasjärjestössä Varsinais-Suomessa sekä perusterveydenhuollossa Kanta-Hämeessä. Työurallani olen päässyt työskentelemään kaiken ikäisten asiakkaiden parissa, ja työnkuva on vaihdellut aina alle kouluikäisten arvioinneista aikuisten aivoverenkiertohäiriöiden sekä äänipotilaiden kuntoutukseen.

Puheterapiatyötä tukemaan olen saanut lisäkoulutusta AAC-keinoista (kuvat, nopea piirtäminen, tukiviittomat), lähiyhteisöjen ohjauksesta, nielemisen ja syömisen pulmien arvioinnista sekä kuntoutuksesta neurologisissa sairauksissa.

Pääasiallisina asiakasryhminä minulla on lapset, joilla on kielellinen erityisvaikeus tai kehitysvammaan liittyviä kommunikoinnin vaikeuksia, sekä aikuiset aivoverenkiertohäiriö- ja aivovammakuntoutujat. Puheterapeutin työtä teen suomen kielellä.

Ajattelen, että terapeutin ja asiakkaan välisen vuorovaikutus- ja luottamussuhteen luominen ja sen varaan rakentaminen on terapian kivijalka. Luovuutta pääsee hyödyntämään vasta, kun asiakkaat omat vahvuudet ja oma maailmankatsomus tulee kohdatuksi. Myös yhteistyö asiakasperheen muiden toimijoiden kanssa on tärkeää, jotta kuntoutuminen on sujuvaa ja tavoitteellista.

KOULUTUS

Puheterapeutti, FM 2013

A Sensory Motor Approach to Apraxia of Speech and Related Motor Speech Disorders
VitalStim Theraphy Certification Training, sertifikaatti VitalStim-menetelmän käyttämisessä dysfagian kuntoutuksessa
Sujuvaa änkytysterapiaa -koulutuskokonaisuus
Kielijänne – Tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista