Takaisin

Stiina Fast

Toimintaterapeutti

Stiina Fast työskentelee toimintaterapeuttina Espoon toimipaikassamme Coronaria Lasten Terapia Versossa.

Olen työskennellyt toimintaterapeuttina vuodesta 2004 lähtien.

Omistaudun työssäni lapsille ja nuorille sekä heidän vanhempiensa tukemiseen. Olen toimintaterapeutti ja Theraplay-työntekijä. Olen työskennellyt edelliset vuodet lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa lastensuojelussa ja minulla on kokemusta myös kehitysvamma- ja autismiopetuksesta sekä nuoriso- ja aikuispsykiatriasta. Työskentelyyni on kuulunut yksilö- ja ryhmämuotoinen toimintaterapiakuntoutus ja arviointityö sekä vanhemman ja lapsen vuorovaikutusta tukeva työskentely niin yksityisellä kuin kunnallisellakin sektorilla. Konsultaatio, ohjaus ja kouluttaminen ovat myös kuuluneet työnkuvaani.

Haluan kohdata asiakkaani myönteisesti - luovalla ja innostuneella otteella. Theraplay tukee myönteisten kohtaamisten rakentamista. Minulla on laaja kokemus ihmisten kohtaamisesta ja arkeen ankkuroimisesta. Empatia ja toivon rakentaminen auttavat eteenpäin haasteellisissa hetkissä.

Asiakkaan tulee tulla kohdatuksi omana itsenään ja saada käyttöönsä omat vahvuutensa arjessa. Kokeneena traumatyöntekijänä ja psykiatrisesti ja neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten toimintaterapeuttina, minulla on valmiudet tukea laaja-alaisesti oireilevia lapsia ja nuoria. Minulle on tärkeää, että pystyn antamaan arkea helpottavia keinoja ja menetelmiä, jotka edesauttavat arkea myös terapiakäyntien ulkopuolella, kotona ja koulussa tai päivähoidossa.

Sinun kohtaaminen on minulle sydämen asia.

Koulutukset

Toimintaterapeutti (AMK) 2004

• Sertifioitu Theraplaytyöntekijä 2017
• Haasteellisen käyttäytymisen ennaltaehkäisy ja hallinta (MAPA)
• MIM-vuorovaikutushavainnointikoulutus
• DDP-terapian peruskurssi
• Traumaopintopiiri
• Yhteisömetodiikka
• Erityispedagogiikan perusopinnot approbatur

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Toimintaterapeutti Henrika Backman, Coronaria.

Henrika Backman

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Coronaria Terapeija

Tuuli Lehto

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Vantaa - Coronaria Terapeija

Toimintaterapeutti Gabriela Blomqvist, Coronaria.

Gabriela Blomqvist

toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Kappelitie Coronarias habiliterings- och terapitjänster - Borgå

Toimintataerapeutti Juliana Mikkonen, Coronaria.

Juliana Mikkonen

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Espoo - Kappelitie

Takaisin