Takaisin

Suvi-Maria Vehkavuori

Tiimivastaava, Puheterapeutti

Suvi Vehkavuori toimii puheterapeuttina Turun seudulla.

Olen työstäni kovasti innostunut puheterapeutti ja Turun tiimin tiimivastaava. Kokemusta ja koulutusta minulle on kertynyt erityisesti epäselvän puheen kuntouttamisesta, mutta olen kiinnostunut ja kouluttautunut myös muiden lasten kommunikaation ja kielenkehityksen häiriöiden kuntouttamiseen.

Minulla on paljon kokemusta myös kehitysvammaisten perhehoitajan työstä ja sitä kautta kehitysvammaisten arki on tullut tutuksi. Meneillään olevan väitöskirjatyöni osalta minulla on paljon kokemusta 0,9-5-vuotiaiden lasten kielellisten taitojen arvioinnista ja hyvä käsitys tyypillisestä kielellisestä kehityksestä. Annan puheterapiaa vain lapsiasiakkaille.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM 2014
Oral Placement Therapy 1 (OPT1)
Puheen kuntoutus: Kuinka vokaalit kuntoutetaan, Miten aloitan kuntoutuksen puhumattoman lapsen kanssa, Äänteistä puhetta ja Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Kuvakommunikaation harjoitteluun liittyen Kipinää ja käytännön ideoita kuvakommunikointiin
Autismin kirjoon liittyen PRT-menetelmä sekä Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
Lukitaidot ja vahvuudet huomioon ottava koulutus

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Puheterapeutti Ilona Valonen, Coronaria.

Ilona Valonen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Turku

Puheterapeutti Nadja Bruun, Coronaria.

Nadja Bruun

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Turku

Cecilia Kietz

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Turku

Takaisin