Takaisin

Tanja Hänninen

Fysioterapeutti

Toimipaikat

Kielitaito

  • Englanti
  • Suomi

Palvelut

Erityisosaaminen

  • Lasten fysioterapia
  • NDT, Bobath
  • Neurologinen fysioterapia

Tanja Hänninen työskentelee fysioterapeuttina Espoon toimipaikassamme Coronaria Lasten terapia Versossa ja Kirkkonummen alueella.

Olen työskennellyt lasten fysioterapeuttina vuodesta 2000 lähtien.

Kokemukseni lasten fysioterapiasta on laaja-alainen työskenneltyäni lasten fysioterapeuttina kahdenkymmenen vuoden ajan sekä yksityisellä puolella että aiemmin julkisella sektorilla erikoissairaanhoidossa. Terapia pohjautuu pääsääntöisesti moniammatillisesti laadittuun kuntoutussuunnitelmaan sekä asiakkaan ja perheen kanssa yhteistyössä laadittuihin konkreettisiin ja mitattaviin tavoitteisiin. Toimin tiiviissä yhteistyössä perheen ja lapsen arkiympäristön, kuten päiväkodin tai koulun kanssa, tavoitteena tukea lapsen omatoimisuutta ja osallistumista arjen toimiin ja leikkeihin. Vauvaikäisten lasten terapiassa terapiakäynnit toteutetaan pääsääntöisesti tutussa kotiympäristössä ja yhteistyö vanhempien kanssa korostuu.

Julkisella sektorilla olen työskennellyt enimmäkseen lasten neurologian osastolla ja poliklinikalla tehden eri ikäisten lasten sensomotorisia arvioita ja seurantaa moniammatillisessa tiimissä. Vastasyntyneiden osastolla ja poliklinikalla sain runsaasti kokemusta keskoslasten sensomotorisesta arvioinnista ja seurannasta, ja sain tehdä tiivistä yhteistyötä heidän perheidensä ja neonatalogin kanssa. Infektio-osastolla työskennellessäni perehdyin lasten hengitysfysioterapiaan ja toimin asiantuntijana mm. moniammatillisessa tiimissä sekä perheiden ensitietopäivissä. Lasten ortopediassa työskennellessäni syvennyin niin vauvaikäisten kuin isompienkin lasten ortopedisiin pulmiin monipuolisesti mm. yhteisvastaanotoilla lastenortopedien kanssa.

Yksityisellä sektorilla asiakaskuntani on painottunut vauva- ja taaperoikäisten lasten ja heidän vanhempiensa kanssa työskentelyyn. Osalla asiakkaistani ilmenee perusdiagnoosin lisäksi useita liitännäissairauksia, ja myöhemmällä iällä pulmia arjessa selviytymisessä, minkä vuoksi pyrin kohtaamaan asiakkaani ja hänen perheensä hyvin kokonaisvaltaisesti. Tämä voi tarkoittaa usein kodin lisäksi myös muun arkiympäristön, kuten päiväkodin, koulun tai harrastustoiminnan ohjaamista tukemaan lasta hänen omatoimisuudessaan ja näin mahdollistamaan hänelle myös onnistumisen kokemuksia. Tarvittaessa erilaisista apuvälineratkaisuista voi olla myös apua lapsen kehityksen eri vaiheissa.

Kaikilla asiakkaillani ei ole diagnoosia, he voivat olla myös kehitysseurannassa ja saada fysioterapiaa motorisen kehityksen tukemiseksi. Fysioterapia tapahtuu aina tiiviissä yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa, yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Asiakkaitani ovat myös syöpää sairastavat eri ikäiset lapset.

Täydennän ja päivitän osaamistani kouluttautumalla jatkuvasti. Myös tiivis moniammatillinen yhteistyö avaa usein oppimisen kannalta hyvin rikastuttavia keskusteluja. Mottonani onkin jatkuva elinikäinen oppiminen! Työssäni minua inspiroi lasten uteliaisuus, halu ja taipumus oppia jatkuvasti uutta, kukin omalla tasollaan sekä yhdessä perheen kanssa koetut onnistumisen kokemukset.

Koulutukset

Fysioterapeutti 1999
NDT, Bobath peruskurssi ( Neurodevelopmental Treatment)
NDT, Bobath vauvaterapeutti koulutus
Vauvaikäisen liikkumisen kehitys, sen moninaisuus ja kliininen päättely
Fasciamanipulaatio, introduktio
Fascia-koulutus, modulit I ja II
Neuraalikudoksen mobilisointi, kurssi I
Lasten TULES- oireet ja fysioterapia
Lapsen ja nuoren alaraajan toiminnan ongelmat ja käytännön harjoittelu
Hartiarengas ja yläraaja: toiminnallinen anatomia, palpaatio ja manuaalinen terapia
Manuaalisen terapian keinot CP-vammaisen terapiassa
CP- vamman vaikutus kehittyvään tuki- ja liikuntaelimistöön ja OMT:n mahdollisuudet
Nancy Hilton, alaraajojen tuenta
Alle kouluikäisen näkövammaisen lapsen ohjaaminen ja kasvun tukeminen
Sähköärsytyshoidon käyttö neurologisen potilaan kuntoutuksessa
Lasten reumakoulutus
Lasten murtumahoidon peruskurssi
Kinesioteippaus, toiminnallinen teippaus; perustekniikat, mukana lymfateippaus
AAC -koulutus (Augmentative and Alternative Communication) AAC:n perusteet ja laaja-alainen AAC keinojen käyttö arjessa yhteisöllisen kuntoutuksen keinoin
Työkaluja opetustaitoon ja ryhmän ohjaukseen, NLP menetelmiä ja niiden soveltamista käytäntöön
Laatukoulutus
Potilastietojärjestelmät ja rakenteinen kirjaaminen
GAS- Goal Attainment Scaling- tavoitteiden asettaminen kuntoutuksessa
Oppilaan ohjaus ja arviointi osana terveydenhuollon asiantuntijan osaamista ja ammattitaitoa

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Riikka Taipale

Riikka Taipale

Fysioterapeutti
Vapaita aikoja tällä viikolla

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Hyvinkää

Riitta Sipilä

Riitta Sipilä

Fysioterapeutti
Vapaita aikoja tällä viikolla

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tuusula - Hyrylä

Joni Nieminen

Joni Nieminen

Jalkaterapeutti
Vapaita aikoja tällä viikolla

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Coronaria Terapeija

Hanna-Reeta Savolainen

Hanna-Reeta Savolainen

Fysioterapeutti
Vapaita aikoja seuraavat 30 pv

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Järvenpää Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Tuusula - Hyrylä

Takaisin