Takaisin

Teija Väisänen

Puheterapeutti

Tällä hetkellä työni sisältää monipuolisesti puheterapeuttista arvio- ja kuntoutustyötä, josta minulle on kertynyt työkemusta laajasti niin lapsi- kuin aikuisasiakkaiden parista julkiselta ja yksityispuolelta. Olen lisäkouluttautunut muun muassa yhteisön ohjaamiseen, nimeämisen ja kerronnan sekä puhemotoristen ja äänteellisten vaikeuksien kuntouttamiseen.

Minulla on eniten kokemusta viivästyneen puheen kehityksen, kielellisen erityisvaikeuden, verbaalisen dyspraksian, äännevirheiden, dysartrian ja afasian kuntouttamisesta. Työskentelen mielelläni yhteistyössä lapsiasiakkaiden, heidän perheiden ja lähiympäristön kanssa kohti arjen taitojen vahvistumista. Olen kiinnostunut myös aikuisten neurologisiin sairauksiin liittyvästä kielellisestä, puhemotoriikan sekä syömis- ja nielemiskuntoutuksesta.

Työssäni pyrin hyödyntämään asiakkaani mielenkiinnon kohteita sekä luomaan jokaiselle yksilöllisesti positiivisen kokemuksen omien taitojen vahvistamisesta.

Koulutukset

Puheterapeutti FM 2011
Oral Placement Therapy (OPT1, OPT2, Apraxia)
Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
Mielekkään kielen resepti
Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin: Kuinka R, S, L, D, T ja N-äänne kuntoutetaan
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Apusanamenetelmäkoulutus
Kosketusvihjeet käyttöön
Lasten ja aikuisten puheen apraksia – erotusdiagnostiikka ja kuntoutus

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Maria Herva

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Anna-Mari Lämsä

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Henna Häkli

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Oulu - Sammakkotalo

Takaisin