Takaisin

Teija Väisänen

Puheterapeutti

Teija on tällä hetkellä äitiysvapaalla.

Tällä hetkellä työni sisältää monipuolisesti puheterapeuttista arvio- ja kuntoutustyötä, josta minulle on kertynyt työkemusta laajasti niin lapsi- kuin aikuisasiakkaiden parista julkiselta ja yksityispuolelta. Olen lisäkouluttautunut muun muassa yhteisön ohjaamiseen, nimeämisen ja kerronnan sekä puhemotoristen ja äänteellisten vaikeuksien kuntouttamiseen.

Minulla on eniten kokemusta viivästyneen puheen kehityksen, kielellisen erityisvaikeuden, verbaalisen dyspraksian, äännevirheiden, dysartrian ja afasian kuntouttamisesta. Työskentelen mielelläni yhteistyössä lapsiasiakkaiden, heidän perheiden ja lähiympäristön kanssa kohti arjen taitojen vahvistumista. Olen kiinnostunut myös aikuisten neurologisiin sairauksiin liittyvästä kielellisestä, puhemotoriikan sekä syömis- ja nielemiskuntoutuksesta.

Työssäni pyrin hyödyntämään asiakkaani mielenkiinnon kohteita sekä luomaan jokaiselle yksilöllisesti positiivisen kokemuksen omien taitojen vahvistamisesta.

Koulutukset

Puheterapeutti FM 2011
Oral Placement Therapy (OPT1, OPT2, Apraxia)
Picture Exchange Communication System 1 (PECS)
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet
Mielekkään kielen resepti
Motoriikan kautta fonologisiin harjoituksiin: Kuinka R, S, L, D, T ja N-äänne kuntoutetaan
Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus
Apusanamenetelmäkoulutus
Kosketusvihjeet käyttöön
Lasten ja aikuisten puheen apraksia – erotusdiagnostiikka ja kuntoutus

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Puheterapeutti Sanna Tikkanen, Coronaria.

Sanna Tikkanen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Mervi Luukkonen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Puheterapeutti Satu Lantto, Coronaria.

Satu Lantto

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Lea Partanen

Puheterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Takaisin