Tiina Eskola

Toimintaterapeutti

Kielitaito: Suomi

Toimipaikka: Kuntoutus- ja terapiapalvelut – Oulu

Työskentelen toimintaterapeuttina Oulun alueella ja lähiseuduilla.


KUVAUS OSAAMISESTA

Olen työskennellyt pitkään lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Toimintaterapeutin töitä olen tehnyt vuodesta 2006 alkaen terveyskeskuksessa, yksityisellä sektorilla, valtion erityiskoulussa ja vuodesta 2010 alkaen lastensuojelussa sekä lasten- ja nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Työ on ollut moniammatillista työtä perhe- ja verkostokeskeisesti sisältäen yksilöterapiat.

Asiakkaillani on ollut mm. tunnesäätelyyn ja impulssien hallintaan liittyviä vaikeuksia kuten uhmakkuutta ja käytösongelmia, puhumattomuutta, masennusta tai mielialan laskua, ahdistusta, sosiaalisten tilanteiden pelkoa, paniikkihäiriö, pakko-oireita, traumaattisia kokemuksia, dissosiaatio-oireita tai syömishäiriö, neuropsykiatrisia häiriöitä kuten aistisäätelyhäiriö tai tarkkaavuuden ja keskittymisen häiriö, toiminnanohjauksen, hahmottamisen tai motoriikan vaikeutta.

KOULUTUS

Toimintaterapeutti AMK 2007
Sensorisen integraation teoria ja terapia koulutus (ASI) 2010

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 2012

Psykologian perusopinnot 25 op

KKT-lyhytinterventiot lapsille ja nuorille 1 ja 2 2015 ja 2017

Lasten ja nuorten traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet 2017
Lisäksi useita ammatillisia lisäkoulutuksia

Tällä hetkellä opiskelen Oulun yliopistossa psykoterapeutiksi (suuntauksena integratiivinen yksilöpsykoterapia)