Takaisin

Tiina Eskola

Toimintaterapeutti

Tiina Eskola työskentelee toimintaterapeuttina Oulun alueella ja lähiseuduilla.

Olen työskennellyt pitkään lasten, nuorten ja perheiden kanssa. Toimintaterapeutin töitä olen tehnyt vuodesta 2006 alkaen terveyskeskuksessa, yksityisellä sektorilla, valtion erityiskoulussa ja vuodesta 2010 alkaen lastensuojelussa sekä lasten- ja nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Työ on ollut moniammatillista työtä perhe- ja verkostokeskeisesti sisältäen yksilöterapiat.

Asiakkaillani on ollut mm. tunnesäätelyyn ja impulssien hallintaan liittyviä vaikeuksia kuten uhmakkuutta ja käytösongelmia, puhumattomuutta, masennusta tai mielialan laskua, ahdistusta, sosiaalisten tilanteiden pelkoa, paniikkihäiriö, pakko-oireita, traumaattisia kokemuksia, dissosiaatio-oireita tai syömishäiriö, neuropsykiatrisia häiriöitä kuten aistisäätelyhäiriö tai tarkkaavuuden ja keskittymisen häiriö, toiminnanohjauksen, hahmottamisen tai motoriikan vaikeutta.

Koulutukset

Toimintaterapeutti AMK 2007

Sensorisen integraation teoria ja terapia koulutus (ASI) 2010
Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 2012
Psykologian perusopinnot 25 op
KKT-lyhytinterventiot lapsille ja nuorille 1 ja 2 2015 ja 2017
Lasten ja nuorten traumakeskeisen kognitiivisen käyttäytymisterapian perusteet 2017

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Toimintaterapeutti Henriikka Niemi, Toimintaterapeutti.

Henriikka Niemi

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Tarja Rautio

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Terapiapaja

Toimintaterapeutti Sanna Vehkaoja, Coronaria.

Sanna Vehkaoja

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Mira Kärki

Toimintaterapeutti

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut - Oulu - Sammakkotalo

Takaisin