Takaisin

Ulla Kataja

Puheterapeutti

Valmistuin puheterapeutiksi Helsingin yliopistosta toukokuussa 2015, jonka jälkeen työskentelin julkisella sektorilla terveyskeskustyössä aina joulukuuhun 2018 saakka. Työskentely terveyskeskuksen moniammatillisessa yhteisössä (lääkärit, terveydenhoitajat, toimintaterapeutit, fysioterapeutit, psykologit, sosiaalityöntekijät, sairaanhoitajat) opetti tuntemaan kuntoutusprosessia laajemmin aina alkutilanteesta lähtien. Työni julkisella sektorilla on ollut hyvin arviointipainotteista, mutta sen ohelle on mahtunut myös pidempiä asiakassuhteita. Työhöni on kuulunut paljon myös ryhmämuotoista kuntoutusta. Olen kohdannut hyvin erilaisia asiakkaita pienistä puhumattomista vaikeisiin afaattisiin aikuisiin, ja väliin on mahtunut iso osa puheterapia-alaan liittyvää diagnostista kirjoa, jonka koen erityisenä rikkautena nyt siirryttyäni yksityiselle sektorille.

Olen puheterapeuttina kiinnostunut erityisesti lasten kehityksellisistä kielihäiriöistä, kommunikointia tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä sekä jokaisen oikeudesta kommunikaatioon ja sen oppimiseen. Koen moniammatillisen yhteistyön sekä lähiympäristön ohjauksen ja osallisuuden hyvin tärkeänä osana kuntoutusprosessia.

Koulutukset

Puheterapeutti, FM

OPT (Oral Placement Therapy) 1 –koulutuksen sekä useita lyhyempiä kuten esim, Go Talk Now –ohjelman rakentaminen, änkytykseen ja arviointiin liittyviä koulutuksia.

Lisää hakuasi vastaavia asiantuntijoita

Aida Lampenius

Puheterapeuttiopiskelija
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Anna Hokkanen

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Helsinki - Malmi

Anna Koskela

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Anna Kulmala

Puheterapeutti
Voit varata ajan puhelimitse.
Asiantuntijalle ei ole juuri nyt aikoja verkossa. Voit varata ajan puhelimitse.

Coronaria kuntoutus- ja terapiapalvelut Vantaa - Coronaria Terapeija

Takaisin