Asumis- ja hoivapalvelut löydät uudesta osoitteesta

Coronarian asumis- ja hoivapalvelut siirtyivät pohjoismaisen Humana-konsernin omistukseen keväällä 2019 ja toimivat 1.9.2019 alkaen nimellä Humana Asumispalvelut, joka rakentaa Suomeen vastuullisesti toimivaa, laadukasta sosiaalipalvelujen kokonaisuutta.